Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t curs

2 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a segon curs)

3 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a tercer curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10393 Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
10387 Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
10389 Dret Processal 1 6,0 OB S1
10391 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
10392 El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
10397 Sistemes Polítics i Política Comparada * 6,0 OP S1
10394 Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
10390 Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
10388 Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
10398 Dret Processal Laboral * 3,0 OP S2
10400 Organització Administrativa * 3,0 OP S2
10399 Política de Personal * 3,0 OP S2
10395 Teoria de la Prova * 6,0 OP S2
12787 Urbanisme i Medi Ambient * 6,0 OP S2
10401 Anàlisi Economicofinancera * 6,0 OP
10396 Anàlisi de l'entorn econòmic * 6,0 OP
10403 Dret comparat * 6,0 OP
10402 Tècniques d'investigació social * 6,0 OP
total ECTS 60  

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

4 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a quart curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10404 Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
10405 Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
10406 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
10412 Mediació i Arbitratge * 6,0 OP S1
10413 Organització d'Empreses * 6,0 OP S1
10408 Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
10409 Dret Processal 2 6,0 OB S2
10410 Sistema Tributari 9,0 OB S2
10414 Ciència de l'Administració i Polítiques Públiques * 6,0 OP S2
10416 Relacions Internacionals * 6,0 OP S2
10407 Pràcticum 6,0 PE A
10411 Treball de Final de Grau 9,0 TFG A
10415 Direcció de Persones * 6,0 OP
10417 Negociació i Contractació Internacional * 6,0 OP
total ECTS 60  

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau