Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10369 Antropologia 6,0 FB S1
10363 Ciència Política 9,0 FB S1
10367 Dret Romà 6,0 FB S1
10368 Economia 9,0 FB S1
10365 Història del Dret 6,0 FB S2
10362 Història i Societat 6,0 FB S2
10364 Institucions Polítiques 9,0 FB S2
10366 Teoria del Dret 9,0 FB S2
total ECTS 60  

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10393 Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
10387 Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
10389 Dret Processal 1 6,0 OB S1
10391 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
10392 El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
10397 Sistemes Polítics i Política Comparada * 6,0 OP S1
10394 Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
10390 Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
10388 Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
10398 Dret Processal Laboral * 3,0 OP S2
10400 Organització Administrativa * 3,0 OP S2
10399 Política de Personal * 3,0 OP S2
10395 Teoria de la Prova * 6,0 OP S2
12787 Urbanisme i Medi Ambient * 6,0 OP S2
10401 Anàlisi Economicofinancera * 6,0 OP
10396 Anàlisi de l'entorn econòmic * 6,0 OP
10403 Dret comparat * 6,0 OP
10402 Tècniques d'investigació social * 6,0 OP
total ECTS 60  

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10404 Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
10405 Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
10406 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
10412 Mediació i Arbitratge * 6,0 OP S1
10413 Organització d'Empreses * 6,0 OP S1
10408 Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
10409 Dret Processal 2 6,0 OB S2
10410 Sistema Tributari 9,0 OB S2
10414 Ciència de l'Administració i Polítiques Públiques * 6,0 OP S2
10416 Relacions Internacionals * 6,0 OP S2
10407 Pràcticum 6,0 PE A
10411 Treball de Final de Grau 9,0 TFG A
10415 Direcció de Persones * 6,0 OP
10417 Negociació i Contractació Internacional * 6,0 OP
total ECTS 60  

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau