Pla d'estudis antic 2n, 3r i 4t curs

3 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a tercer curs)

4 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a quart curs)

  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau