Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t i 5è curs

2 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a segon curs)

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10957 Anglès Criminològic 3,0 OB S1
10955 Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
10956 Gestió de la Seguretat 9,0 OB S1
10960 Sistemes de Seguretat i Emergència 3,0 OB S2
10958 Pràctiques Externes Criminologia 12,0 PE A
10959 Treball de Final de Grau de Criminologia 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau