Pla d'estudis

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10932 Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
10935 Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
10927 Dret Processal 1 6,0 OB S1
10931 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
10939 Economia i Treball a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
10933 Sistemes Penitenciaris 9,0 OB S1
10934 Tècniques d'Investigació 1 6,0 OB S1
10936 Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
10930 Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
10929 Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
10937 Dret Processal laboral 3,0 OB S2
10940 Medicina Legal 9,0 OB S2
10928 Teoria de la Prova 6,0 OB S2
10938 Tècniques d'Investigació 2 6,0 OB S2

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10944 Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
10942 Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
10943 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
10953 Investigacions Especials 6,0 OB S1
10954 Psicologia Jurídica 9,0 OB S1
10950 Seguretat Especial 6,0 OB S1
10946 Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
10947 Dret Processal 2 6,0 OB S2
10941 Mediació i Arbitratge 6,0 OB S2
10951 Sistema Tributari 9,0 OB S2
10952 Tècniques Digitals Aplicades a la Criminologia 6,0 OB S2
10948 Victimologia 6,0 OB S2
10945 Pràctiques Externes de Dret 6,0 PE A
10949 Treball de Final de Grau de Dret 9,0 TFG A

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10957 Anglès Criminològic 3,0 OB S1
10955 Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
10956 Gestió de la Seguretat 9,0 OB S1
10960 Sistemes de Seguretat i Emergència 3,0 OB S2
10958 Pràctiques Externes Criminologia 12,0 PE A
10959 Treball de Final de Grau de Criminologia 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau