Pla d'estudis antic 5è curs

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
11081 Història del Pensament Polític 9,0 OB S1
11080 Dret Internacional i Relacions Internacionals 6,0 OB S2
11079 Geopolítica 9,0 OB S2
11082 Pràcticum de Ciències Polítiques 9,0 PE A
11083 Treball de Final de Grau CCPP 12,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau