Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t i 5Ŕ curs

4 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a quart curs)

  • FB Formaciˇn Bßsica
  • OB Obligat˛ria
  • OP Optativa
  • PE PrÓctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau