Pla d'estudis antic 5è curs

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10696 Comunicació i Propaganda Política 6,0 OB S1
10697 Creació i Gestió de Marques 9,0 OB S1
10695 Mitjans de Comunicació 6,0 OB S1
10698 Advertising Media Planning 6,0 OB S2
10704 Creació i Producció a la Televisió 6,0 OB S2
10699 Direcció d'Esdeveniments i Protocol 6,0 OB S2
10702 Tècniques de Below the Line 5,0 OB S2
10700 Pràctiques Externes de Publicitat i Relacions Públiques 9,0 PE A
10701 Treball de Final de Grau de Publicitat i RRPP 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau