Pla d'estudis

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
11298 Dret Civil I 3,0 OB S1
11305 Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
11301 Formes Específiques de Criminalitat 6,0 OB S1
11306 Seguretat Especial 6,0 OB S1
11304 Dret Administratiu 6,0 OB S2
11299 Dret Civil II 3,0 OB S2
11300 Dret Penal de Menors 3,0 OB S2
11302 Pràctiques Externes (Criminologia) 12,0 PE A
11303 Treball de Final de Grau (Criminologia) 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau