Pla d'estudis antic 5è curs

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10633 Empresa Informativa 6,0 OB S1
10632 Multimedia Journalism 6,0 OB S1
10631 Periodisme Especialitzat 1 6,0 OB S1
10634 Dret de la Informació 6,0 OB S2
10628 Media System Analysis 6,0 OB S2
10635 Periodisme Especialitzat 2 6,0 OB S2
10629 Practicum - Periodisme 9,0 PE A
10630 Treball de Final de Grau - Periodisme 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau