Pla d'estudis

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12058 Control de Gestió 6,0 OB S1
12048 Direcció de Producció i Operacions 6,0 OB S1
12056 Entrepreneurship 6,0 OB S1
12055 Gestió de la Cadena de Subministraments 6,0 OB S1
12057 Sistemes d'informació per a la direcció 6,0 OB S1
12026 Comunicació Empresarial 6,0 OB S2
12060 Direcció estratègica 6,0 OB S2
12043 Economia espanyola i mundial 6,0 OB S2
12062 Gestió de la innovació i el coneixement 3,0 OB S2
12059 Instruments i Mercats Financers 6,0 OB S2
12052 Màrketing Estratègic 6,0 OB S2
12063 Practicum Extern en Direcció de Empreses 9,0 PE A
12064 Treball fi de grau 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau