Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t i 5è curs

2 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a segon curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
12036 Antropologia 6,0 OB S1
12039 Comptabilitat Financera 6,0 OB S1
10303 Cultural Environment in a Global Business 6,0 OB S1
10273 Dret Civil 6,0 OB S1
12037 Dret Laboral 6,0 OB S1
12038 Econometria Empresarial 6,0 OB S1
10281 Economia Espanyola 6,0 OB S1
12035 Macroeconomia en un entorn global 6,0 OB S1
10261 Història Econòmica i Societat 6,0 FB S2
10274 Dret Administratiu 3,0 OB S2
10275 Economia del Sector Públic 6,0 OB S2
12043 Economia espanyola i mundial 6,0 OB S2
12040 Finances corporatives 6,0 OB S2
12042 Investigació de mercats 6,0 OB S2
12041 Matemàtiques Financeres 6,0 OB S2
12044 Organització Industrial 6,0 OB S2

4 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a quart curs)

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
10294 Pràctiques en Empreses 9,0 PE A
10295 Treball de Final de Grau 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau