Pla d'estudis

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12058 Control de Gestió 6,0 OB S1
12056 Entrepreneurship 6,0 OB S1
12055 Gestió de la Cadena de Subministraments 6,0 OB S1
10307 Practical Tools for Foreign Trade 6,0 OB S1
12057 Sistemes d'informació per a la direcció 6,0 OB S1
12060 Direcció estratègica 6,0 OB S2
12061 Empresa familiar 3,0 OB S2
12062 Gestió de la innovació i el coneixement 3,0 OB S2
12059 Instruments i Mercats Financers 6,0 OB S2
10290 International Law 6,0 OB S2
12063 Practicum Extern en Direcció de Empreses 9,0 PE A
12064 Treball fi de grau 9,0 TFG A

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10294 Pràctiques en Empreses 9,0 PE A
10295 Treball de Final de Grau 9,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau