Pla d'estudis

  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master