Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12163 Composició i Creació Visual 10,0 OB
12165 Dret Audiovisual 5,0 OB
12162 Postproducció Sonora 5,0 OB
12164 Postproducció de Vídeo 15,0 OB
12160 Sistema Econòmic de l'Audiovisual 5,0 OB
12161 Tecnologia i cultura visual 5,0 OB
12166 Pràctiques Externes 5,0 P
12167 Treball de Final de Màster 10,0 TFM
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master