Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12271 Introducció al mètode del dret comparat 6,0 OB
12270 Metodologia de la investigació en ciències jurídiques 6,0 OB
12272 Teoria de la argumentació jurídica 6,0 OB
12273 Treball de fi de Màster 18,0 TFM
12275 Aspectes actuals de Dret administratiu 6,0 OP
12274 Aspectes actuals de Dret constitucional 6,0 OP
12280 Aspectes actuals de Dret europeu e internacional 6,0 OP
12276 Aspectes actuals de Dret financer i tributari 6,0 OP
12278 Aspectes actuals de Dret penal econòmic 6,0 OP
12283 Aspectes actuals del Procès 6,0 OP
12277 Fiscalitat internacional 6,0 OP
12282 Fonaments dogmàtics de Dret processal 6,0 OP
12279 Fonaments històrics i filosòfics del Dret penal 6,0 OP
12281 Protecció internacional de menors i persones vulnerables 6,0 OP
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master