Pla d'estudis

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12674 Doctrina Social de l'Església 6,0 OB S1
12675 International Marketing 6,0 OB S1
12671 Màrqueting Estratègic 6,0 OB S1
12676 Negocis Digitals i Xarxes Socials 6,0 OB S1
12672 Sistemes d'informació de Màrqueting 6,0 OB S1
12673 Direcció i Gestió d'Equips 6,0 OB S2
12677 E-Commerce 6,0 OB S2
12679 Màrqueting Experiencial 6,0 OB S2
12685 Màrqueting Social i RSC 6,0 OB S2
12678 Màrqueting en el punt de venda 6,0 OB S2
total ECTS 60  

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12683 Direcció Comercial i Tècniques de Negociació 6,0 OB S1
12681 Direcció Estratègica 6,0 OB S1
12684 Emprenedoria i Simulació 6,0 OB S1
12682 Màrqueting de Continguts 6,0 OB S1
12686 Direcció de Màrqueting Sectorial 6,0 OB S2
12680 Mètriques Digitals 6,0 OB S2
12687 Ètica 6,0 OB S2
12688 Pràctiques empresarials en Màrqueting i Direcció Comercial 9,0 PE A
12689 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A
total ECTS 60  
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau