Pla d'estudis

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12756 Creació i Producció Audiovisual 6,0 OB S1
12757 English for Advertising 6,0 OB S1
12754 Estratègies i Mètriques Mitjans socials 6,0 OB S1
12755 Gabinet de Premsa i Formació de Portaveus 6,0 OB S1
12758 Publicitat i Doctrina Social 6,0 OB S1
12760 Comunicació Institucional i Corporativa 3,0 OB S2
12763 Direcció Creativa 6,0 OB S2
12762 Direcció d'Art  3,0 OB S2
12761 Marketing Information System 6,0 OB S2
12759 Marketing and Digital Communication 6,0 OB S2
12764 Media System Analysis 6,0 OB S2
total ECTS 60  

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12765 Comunicació i Màrqueting Polític 6,0 OB S1
12766 Content Marketing 3,0 OB S1
12767 Creació de Marques i Naming 6,0 OB S1
12768 Professional Ethics 6,0 OB S1
12770 Advertising Media Planning 6,0 OB S2
12773 Brand Strategic Planning 6,0 OB S2
12771 Direcció d'Esdeveniments i Protocol 6,0 OB S2
12772 Inbranding i Comunicació Interna no Convencional 3,0 OB S2
12769 Pràcticum 9,0 PE A
12774 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A
total ECTS 60  
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau