Pla d'estudis

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12765 Comunicació i Màrqueting Polític 6,0 OB S1
12766 Content Marketing 3,0 OB S1
12767 Creació de Marques i Naming 6,0 OB S1
12768 Professional Ethics 6,0 OB S1
12770 Advertising Media Planning 6,0 OB S2
12773 Brand Strategic Planning 6,0 OB S2
12771 Direcció d'Esdeveniments i Protocol 6,0 OB S2
12772 Inbranding i Comunicació Interna no Convencional 3,0 OB S2
12769 Pràcticum 9,0 PE A
12774 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A
total ECTS 60  
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau