Pla d'estudis

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12662 Antropologia 6,0 OB S1
13065 Comunicació Sonora 6,0 OB S1
12670 Estratègies de Comunicació 6,0 OB S1
13064 Fotografia 6,0 OB S1
12664 Investigació de Mercats 6,0 OB S1
12665 Logística i Distribució Comercial 6,0 OB S1
12661 Organització Industrial 6,0 OB S1
12668 Costos, Producte, Producció i Preus 6,0 OB S2
13063 Disseny Gràfic 6,0 OB S2
12667 Macroeconomia a l'Entorn Global 6,0 OB S2
12669 Planificació Estratègica de Marca 6,0 OB S2
12666 Psicologia del Consumidor 6,0 OB S2
12663 Qualitat i Innovació 6,0 OB S2
12748 Redacció Publicitària 6,0 OB S2
12737 Teoria de la Informació i de la Comunicació 6,0 FB

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12674 Doctrina Social de l'Església 6,0 OB S1
12755 Gabinet de Premsa i Formació de Portaveus 6,0 OB S1
13062 Història de la Comunicació i la Publicitat 6,0 OB S1
12675 International Marketing 6,0 OB S1
12671 Màrqueting Estratègic 6,0 OB S1
12676 Negocis Digitals i Xarxes Socials 6,0 OB S1
12672 Sistemes d'informació de Màrqueting 6,0 OB S1
12760 Comunicació Institucional i Corporativa 3,0 OB S2
12673 Direcció i Gestió d'Equips 6,0 OB S2
12677 E-Commerce 6,0 OB S2
12679 Màrqueting Experiencial 6,0 OB S2
12685 Màrqueting Social i RSC 6,0 OB S2
12678 Màrqueting en el punt de venda 6,0 OB S2
13061 Comunicació Audiovisual 6,0 OB

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12756 Creació i Producció Audiovisual 6,0 OB S1
12683 Direcció Comercial i Tècniques de Negociació 6,0 OB S1
12681 Direcció Estratègica 6,0 OB S1
12684 Emprenedoria i Simulació 6,0 OB S1
12682 Màrqueting de Continguts 6,0 OB S1
12763 Direcció Creativa 6,0 OB S2
12762 Direcció d'Art  3,0 OB S2
12686 Direcció de Màrqueting Sectorial 6,0 OB S2
12680 Mètriques Digitals 6,0 OB S2
12687 Ètica 6,0 OB S2
12688 Pràctiques empresarials en Màrqueting i Direcció Comercial 9,0 PE A
12689 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12735 Cinema, narrativa i cultura audiovisual 6,0 OB S1
12765 Comunicació i Màrqueting Polític 6,0 OB S1
12771 Direcció d'Esdeveniments i Protocol 6,0 OB S2
12772 Inbranding i Comunicació Interna no Convencional 3,0 OB S2
12769 Pràcticum 9,0 PE A
12774 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A
12770 Advertising Media Planning 6,0 OB
12757 English for Advertising 6,0 OB
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau