Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12693 Antropologia 6,0 FB S1
12691 Comunicació I 6,0 FB S1
12690 Informació i Societat 6,0 FB S1
12601 Introducció a la ciència política 6,0 FB S1
12692 Llengua per a Comunicadors I 6,0 FB S1
12606 Arrels històriques del present 6,0 OB S1
12612 Dret Constitucional 6,0 OB S1
12620 Organitzacions internacionals 3,0 OB S1
12694 Periodisme Lab: Redaccions integrals 6,0 OB S1
12695 Communication II 6,0 FB S2
12696 Llengua per a Comunicadors II 6,0 FB S2
12697 Fotografia 6,0 OB S2
12623 Introducció a l'anàlisi de polítiques públiques 3,0 OB S2
12699 Literatura i Periodisme 3,0 OB S2
12698 Opinió Pública 6,0 OB S2
12619 Organització territorial de l'Estat 3,0 OB S2
12649 Relacions internacionals 6,0 OB S2
12700 Sistemes i Institucions juridicopolítiques 3,0 OB S2
12608 Teoria del dret i de la justícia 6,0 OB S2

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12706 History of Journalism 6,0 FB S1
12640 Contractació internacional 3,0 OB S1
12703 Disseny Gràfic 6,0 OB S1
12615 Història del pensament polític I 6,0 OB S1
12614 Història del segle XX i XXI 6,0 OB S1
12626 Política comparada 6,0 OB S1
12702 Redacció Periodística I 6,0 OB S1
12709 Retòrica: la Paraula i la Veu 6,0 OB S1
12701 Ràdio informativa 6,0 OB S1
12711 Comunicació Institucional i Corporativa 6,0 OB S2
12705 Comunicació persuasiva 3,0 OB S2
12710 Comunicació visual: televisió i tecnologies immersives 6,0 OB S2
12613 Dret Internacional Públic i de la UE 6,0 OB S2
12707 Economic Environment 6,0 OB S2
12704 Fotoperiodisme 3,0 OB S2
12622 Geopolítica 9,0 OB S2
12636 Govern i polítiques públiques locals 6,0 OB S2
12708 Redacció Periodística II 6,0 OB S2

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12727 Ethics and Journalistic Deontology 6,0 FB S1
12627 Anàlisi i resolució de conflictes 6,0 OB S1
12725 Empresa Media Lab 6,0 OB S1
12642 Institucions i principis del Dret de la Unió Europea 6,0 OB S1
12723 Periodisme especialitzat I 6,0 OB S1
12629 Polítiques públiques sectorials 6,0 OB S1
12726 Social Media Strategies and Metrics 6,0 OB S1
12650 Ciència de l'Administració 6,0 OB S2
12729 Comunicació d'Esdeveniments 3,0 OB S2
12647 Diplomàcia 3,0 OB S2
12730 Direcció de Comunicació 3,0 OB S2
12633 Gestió pública 6,0 OB S2
12728 Periodisme especialitzat II 6,0 OB S2
12724 Storytelling Multimèdia 6,0 OB S2
12646 Teoria de les Relacions Internacionals 3,0 OB S2
12731 Pràctiques empresarials en Periodisme 9,0 PE A
12732 Treball Fi de Grau 9,0 TFG A

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
12641 Practicum Extern 9,0 PE A
12648 Treball fi de grau 12,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau