Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t i 5è curs

3 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a tercer curs)

4 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a quart curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
12639 Anglès legal 3,0 OB S1
12627 Anàlisi i resolució de conflictes 6,0 OB S1
10404 Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
10405 Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
10406 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
12629 Polítiques públiques sectorials 6,0 OB S1
10397 Sistemes Polítics i Política Comparada 6,0 OP S1
12650 Ciència de l'Administració 6,0 OB S2
12647 Diplomàcia 3,0 OB S2
10408 Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
10409 Dret Processal 2 6,0 OB S2
12649 Relacions internacionals 6,0 OB S2
10410 Sistema Tributari 9,0 OB S2
12646 Teoria de les Relacions Internacionals 3,0 OB S2
10400 Organització Administrativa 3,0 OP S2
10407 Pràcticum 6,0 PE A
10411 Treball de Final de Grau 9,0 TFG A

5 Curs (Pla antic, vigent per als alumnes que es matriculen directament a cinqué curs)

Assignatura ECTS Tipus sem.
12641 Practicum Extern 9,0 PE A
12648 Treball fi de grau 12,0 TFG A
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau