Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10568 Management 3,0 OB
10567 Psicologia Económica 3,0 OB

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10570 Entrepreneurship 3,0 OB
10569 Técniques de Negociació 3,0 OB

3 Curs

4 Curs

  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master