Pla d'estudis

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12189 Pràctiques 2 9,0 P
12190 Pràctiques 3 15,0 P
12191 Treball de Final de Màster 6,0 TFM
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master