Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12186 Actuació Professional i Gestió de Despatxos 4,0 OB
12266 Assegurança marítima i cobertura de transport marítim de mercaderies 3,0 OB
12261 Contractació marítima amb la llei anglesa 3,0 OB
12185 Deontologia 5,0 OB
12260 Dret marítim d'Inglaterra i Gales 3,0 OB
12259 Dret marítim privat 9,0 OB
12258 Dret marítim públic 6,0 OB
12263 Els mercats econòmics de transport marítim 3,0 OB
12267 Finançament de vaixells i flotes 3,0 OB
12256 Introducció al Dret Marítim 3,0 OB
12257 Introducció al Transport Marítim 3,0 OB
12180 Litigis Civils 10,0 OB
12182 Litigis Laborals 5,0 OB
12181 Litigis Penals 5,0 OB
12265 Noli i arrendament de vaixells 6,0 OB
12183 Processal Contenciós Administratiu 5,0 OB
12184 Processos Especials 5,0 OB
12187 Seminari Interdisciplinari de Resolució de Casos Pràctics 3,0 OB
12262 Transport marítim de curta distància 3,0 OB
12264 Transport marítim i ports 6,0 OB
12188 Pràctiques 1 6,0 P
12268 Pràctiques Externes 3,0 P
12269 Treball Final de Màster 6,0 TFM
13038 Anàlisi i resolució de casos de dret civil 4,0 OP
13039 Contractació civil i mercantil 4,0 OP
12207 Dret Laboral Avançat 4,0 OP
12209 Dret Laboral Internacional 4,0 OP
12200 Dret Penal Econòmic 4,0 OP
12198 Dret de la Prova penal 4,0 OP
13040 Dret de la competència,societari i concursal 4,0 OP
12199 Estratègia de Defensa i Acusació en processos penals 4,0 OP
12208 Implicacions Laborals de la Direcció de Recursos Humans 4,0 OP

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12189 Pràctiques 2 9,0 P
12190 Pràctiques 3 15,0 P
12191 Treball de Final de Màster 6,0 TFM
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master