Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10568 Management 3,0 OB
10567 Psicologia Económica 3,0 OB

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10570 Entrepreneurship 3,0 OB
10569 Técniques de Negociació 3,0 OB

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10571 Coaching Empresarial 3,0 OB
12854 Psicologia de la Comunicació 3,0 OB

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus
10573 Investigació de Mercats 3,0 OB
10574 Psicologia del Consumidor 3,0 OB
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master