Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
13070 Common Law I 3,0 OB
12792 Geopolitics and Global Governance 3,0 OB
13069 Sistema judicial europeu. El tribunal de Justícia de la Unió Europea 3,0 OB

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus
12793 Contractació internacional 3,0 OB
12801 Human Rights and the European Court of Human Rights 3,0 OB
12799 Logística internacional i dret aduaner 3,0 OB

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus
13071 Common Law II 3,0 OB
12806 International corporate law 3,0 OB

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus
13072 Arbitratge internacional 3,0 OB
12805 International taxation 3,0 OB
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master