Pla d'estudis

Si t'incorpores directament a segon, tercer o quart curs del grau, s'aplicarà el pla d'estudis antic, la configuració del qual pots consultar més a baix.

1 Curs

2 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a segon curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
10483 Dificultats d'Aprenentatge de 6 a 12 Anys 6,0 FB
10487 Història dels Grans Projectes Educatius / History of Great Educational Projects 6,0 FB
10486 Societat, Família i Escola / Society, Family and School 6,0 FB
13047 Ciències Socials I 6,0 OB
13048 Ciències Socials II 3,0 OB
13046 Didàctica de la Llengua i la Literatura 6,0 OB
10493 Didàctica de les Ciències Socials 3,0 OB
10491 Didàctica de les Matemàtiques 3,0 OB
10494 Educació Física 6,0 OB
10488 Educació Lingüística II 6,0 OB
10484 Educació Matemàtica I 6,0 OB
10490 Educació Matemàtica II 6,0 OB
total ECTS 60  

3 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a tercer curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
10496 Didàctica de la Música 3,0 OB
10498 Didàctica de les Arts Plàstiques i Visuals 3,0 OB
10500 Didàctica de les Ciències Experimentals 3,0 OB
10499 Educació Cientificoexperimental / Scientific and Experimental Education 9,0 OB
10495 Educació Musical 6,0 OB
10497 Educació Visual i Plàstica 6,0 OB
13049 Literatura infantil i foment de l'hàbit lector / Children's Literature and Reading Encouragement Plan 6,0 OB
10501 Pràcticum I 21,0 PE
total ECTS 60  

4 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a quart curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13058 Practicum II 24,0 PE
13059 Treball Fi de Grau 6,0 TFG
13053 Acció tutorial a l'alumnat amb Necessitats específiques de suport educatiu 6,0 OP
12326 Activitats Físico-recreatives a la Natura 3,0 OP
12323 Activitats Físiques Rítmico-expresives i psicomotores 6,0 OP
10515 Content and Language Integrated Learning 6,0 OP
13052 Didàctica de la literatura: Educació del caràcter 6,0 OP
10518 Doctrina Social de l'Església / Social Doctrine of the Church 6,0 OP
12325 Educació Física Inclusiva 3,0 OP
12324 Educació Física i Salut 6,0 OP
10519 English Language I 6,0 OP
10520 English Language II 6,0 OP
10514 English Language Teaching in Primary Education 6,0 OP
10505 Grans Obres de la Literatura Infantil 6,0 OP
13051 Habilitats Comunicatives 6,0 OP
12327 Iniciació Esportiva a l'escola 6,0 OP
13056 Intervenció en les necessitats educatives específiques de les dificultats sensorials i motores.  6,0 OP
13054 Intervenció en les necessitats educatives específiques de tipus cognitiu  6,0 OP
13055 Intervenció en les necessitats educatives específiques en comunicació i llenguatge 6,0 OP
13057 Intervenció en les necessitats educatives específiques emocionals i de conducta 6,0 OP
10507 Literatura Infantil i Cinema 6,0 OP
10516 Literature and Cinema in English 6,0 OP
12328 Motricitat i Capacitats Físiques 6,0 OP
13050 Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement 6,0 OP
total ECTS 60  
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau