Pla d'estudis

3 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a tercer curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13041 Literatura infantil i foment de l'hàbit lector 6,0 OB
10458 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 6,0 FB
13046 Didàctica de la Llengua i la Literatura 6,0 OB
10498 Didàctica de les Arts Plàstiques i Visuals 3,0 OB
10500 Didàctica de les Ciències Experimentals 3,0 OB
13797 Didàctica de les Matemàtiques - Infantil 3,0 OB
10499 Educació Cientificoexperimental / Scientific and Experimental Education 9,0 OB
10484 Educació Matemàtica I 6,0 OB
10495 Educació Musical 6,0 OB
10459 Educació Musical i la seva Didàctica 6,0 OB
13799 Educació Musical i su Didàctica 3,0 OB
10460 Educació Visual i Plàstica i la seva Didàctica 6,0 OB
13798 Les Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica 3,0 OB
10457 Les Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica / Natural Sciences and its Didactics 6,0 OB
10454 Les Matemàtiques i la seva Didàctica 6,0 OB
10463 Pràcticum I 21,0 PE

4 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a quart curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
10466 Innovació Educativa i TIC / Educational Innovation and ICT 6,0 FB
10465 Metodologia Didàctica i Habilitats Docents 6,0 FB
10464 Organització del Temps, els Materials i l'Espai Escolar 6,0 FB
10491 Didàctica de les Matemàtiques 3,0 OB
10468 Doctrina Social de l'Església / Social Doctrine of the Church 6,0 OB
10490 Educació Matemàtica II 6,0 OB
13044 Pràcticum II 24,0 PE
13045 Treball Final de Grau 6,0 TFG
13053 Acció tutorial a l'alumnat amb Necessitats específiques de suport educatiu 6,0 OP
12326 Activitats Físico-recreatives a la Natura 3,0 OP
13052 Didàctica de la literatura: Educació del caràcter 6,0 OP
12324 Educació Física i Salut 6,0 OP
10519 English Language I 6,0 OP
13043 Estratègies de comunicació 3,0 OP
10505 Grans Obres de la Literatura Infantil 6,0 OP
13057 Intervenció en les necessitats educatives específiques emocionals i de conducta 6,0 OP
10507 Literatura Infantil i Cinema 6,0 OP
10516 Literature and Cinema in English 6,0 OP
12328 Motricitat i Capacitats Físiques 6,0 OP
13042 Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC)  6,0 OP

5 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a cinquè curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13058 Practicum II 24,0 PE
10501 Pràcticum I 21,0 PE
13059 Treball Fi de Grau 6,0 TFG
12323 Activitats Físiques Rítmico-expresives i psicomotores 6,0 OP
10515 Content and Language Integrated Learning 6,0 OP
12325 Educació Física Inclusiva 3,0 OP
10520 English Language II 6,0 OP
10514 English Language Teaching in Primary Education 6,0 OP
12327 Iniciació Esportiva a l'escola 6,0 OP
13056 Intervenció en les necessitats educatives específiques de les dificultats sensorials i motores.  6,0 OP
13054 Intervenció en les necessitats educatives específiques de tipus cognitiu  6,0 OP
13055 Intervenció en les necessitats educatives específiques en comunicació i llenguatge 6,0 OP
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau