Pla d'estudis

Si t'incorpores directament a segon, tercer, quart o cinquè curs del grau, s'aplicarà el pla d'estudis antic, la configuració del qual pots consultar més a baix.

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10369 Antropologia 6,0 FB S1
10367 Dret Romà 6,0 FB S1
10365 Història del Dret 6,0 FB S1
12027 Matemàtiques Empresarials 6,0 FB S1
13670 Ciència Política 6,0 OB S1
12025 Principis d'Economia 6,0 OB S1
13671 Teoria del Dret 6,0 OB S1
10362 Història i Societat 6,0 FB S2
12031 Macroeconomia 6,0 FB S2
12026 Comunicació Empresarial 6,0 OB S2
13672 Dret Constitucional 1 6,0 OB S2
13673 Fonaments de Dret Civil y Dret de la Persona 6,0 OB S2
12034 Fonaments de Marqueting 6,0 OB S2
13674 Introducció al Procés i al Dret Processal Espanyol 3,0 OB S2

2 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a segon curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13677 Comptabilitat 6,0 OB
12039 Comptabilitat Financera 6,0 OB
10380 Dret Administratiu 9,0 OB
10378 Dret Constitucional 2 3,0 OB
10371 Dret Internacional Públic i de la Unió Europea 6,0 OB
13676 Dret Matrimonial Civil i Canònic 3,0 OB
12032 Estadística i Anàlisi de Dades 7,5 OB
10373 Fonaments del Dret Penal 6,0 OB
12033 Informàtica Empresarial 4,5 OB
13675 Institucions Polítiques 6,0 OB
12028 Introducción a l'Empresa 6,0 OB
12035 Macroeconomia en un entorn global 6,0 OB
13678 Obligacions i Contractes 9,0 OB
10376 Persona i Família a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB

3 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a tercer curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13679 Dret Reals i Danys 9,0 OB
10393 Dret Administratiu Especial 6,0 OB
10394 Dret Financer i Tributari 6,0 OB
10390 Dret Mercantil 1 6,0 OB
10388 Dret Penal Avançat 9,0 OB
10389 Dret Processal 1 6,0 OB
10391 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB
12038 Econometria Empresarial 6,0 OB
12043 Economia espanyola i mundial 6,0 OB
13680 Estatut Jurídic de l'Empresari 3,0 OB
12040 Finances corporatives 6,0 OB
12045 Gestió de Persones 6,0 OB
12041 Matemàtiques Financeres 6,0 OB
12044 Organització Industrial 6,0 OB

4 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a quart curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13681 Comunitat Política iComunitat Internacional a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB
12050 Auditoria 6,0 OB
12047 Consolidació Estats Financers 6,0 OB
12058 Control de Gestió 6,0 OB
12048 Direcció de Producció i Operacions 6,0 OB
10404 Dret Internacional Privat 6,0 OB
10405 Dret Mercantil 2 6,0 OB
10409 Dret Processal 2 6,0 OB
13682 Dret de Família i Successions 6,0 OB
10406 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB
12042 Investigació de mercats 6,0 OB
13683 Pràcticum 3,0 OB
13684 Pràcticum Intern. Simulació de Judicis (Moot Court) 3,0 OB
10410 Sistema Tributari 9,0 OB
13685 Treball Fi de Grau 6,0 OB

5 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a cinquè curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
12060 Direcció estratègica 6,0 OB
12051 Finances corporatives internacionals 6,0 OB
12055 Gestió de la Cadena de Subministraments 6,0 OB
12052 Màrketing Estratègic 6,0 OB
12063 Practicum Extern en Direcció de Empreses 9,0 PE
12064 Treball fi de grau - Direcció Empreses 9,0 TFG
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau