Pla d'estudis

Si t'incorpores directament a segon, tercer o quart curs del grau, s'aplicarà el pla d'estudis antic, la configuració del qual pots consultar més a baix.

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10369 Antropologia 6,0 FB S1
13670 Ciència Política 6,0 FB S1
10367 Dret Romà 6,0 FB S1
10365 Història del Dret 6,0 FB S1
13671 Teoria del Dret 6,0 FB S1
10368 Economia 9,0 FB S2
13673 Fonaments de Dret Civil y Dret de la Persona 6,0 FB S2
10362 Història i Societat 6,0 FB S2
13674 Introducció al Procés i al Dret Processal Espanyol 3,0 FB S2
13672 Dret Constitucional 1 6,0 OB S2
total ECTS 60  

2 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a segon curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13676 Dret Matrimonial Civil i Canònic 3,0 OB
10373 Fonaments del Dret Penal 6,0 OB
10376 Persona i Família a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB
10380 Dret Administratiu 9,0 OB
13084 Dret Constitucional 2 6,0 OB
10378 Dret Constitucional 2 3,0 OB
13678 Obligacions i Contractes 9,0 OB
10381 Argumentació i Retòrica Jurídica * 6,0 OP
13675 Institucions Polítiques 6,0 FB
13677 Comptabilitat 6,0 OB
10371 Dret Internacional Públic i de la Unió Europea 6,0 OB
10385 Ciència Política i Teoria Política * 6,0 OP
10382 Comptabilitat Financera * 6,0 OP
10384 Economia Espanyola i Mundial * 6,0 OP
10383 Sociologia Política i Opinió Pública * 6,0 OP
total ECTS 60  

3 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a tercer curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13679 Dret Reals i Danys 9,0 OB
10391 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB
10394 Dret Financer i Tributari 6,0 OB
10390 Dret Mercantil 1 6,0 OB
10388 Dret Penal Avançat 9,0 OB
10400 Organització Administrativa * 3,0 OP
10395 Teoria de la Prova * 6,0 OP
12787 Urbanisme i Medi Ambient * 6,0 OP
10393 Dret Administratiu Especial 6,0 OB
10389 Dret Processal 1 6,0 OB
13680 Estatut Jurídic de l'Empresari 3,0 OB
10401 Anàlisi Economicofinancera * 6,0 OP
10396 Anàlisi de l'entorn econòmic * 6,0 OP
10398 Dret Processal Laboral * 3,0 OP
10403 Dret comparat * 6,0 OP
10399 Política de Personal * 3,0 OP
10397 Sistemes Polítics i Política Comparada * 6,0 OP
10402 Tècniques d'investigació social * 6,0 OP
total ECTS 60  

4 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a quart curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13681 Comunitat Política iComunitat Internacional a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB
10404 Dret Internacional Privat 6,0 OB
10405 Dret Mercantil 2 6,0 OB
10409 Dret Processal 2 6,0 OB
13682 Dret de Família i Successions 6,0 OB
10406 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB
10410 Sistema Tributari 9,0 OB
13683 Pràcticum 3,0 PE
13684 Pràcticum Intern. Simulació de Judicis (Moot Court) 3,0 P
13685 Treball Fi de Grau 6,0 TFG
10414 Ciència de l'Administració i Polítiques Públiques * 6,0 OP
10415 Direcció de Persones * 6,0 OP
10412 Mediació i Arbitratge * 6,0 OP
10417 Negociació i Contractació Internacional * 6,0 OP
10413 Organització d'Empreses * 6,0 OP
10416 Relacions Internacionals * 6,0 OP
total ECTS 60  
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau