Pla d'estudis

Si t'incorpores directament a segon, tercer, quart o cinquè curs del grau, s'aplicarà el pla d'estudis antic, la configuració del qual pots consultar més a baix.

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
10905 Antropologia 6,0 FB S1
13670 Ciència Política 6,0 FB S1
10903 Dret Romà 6,0 FB S1
10908 Estadística i Anàlisi de Dades 6,0 FB S1
10901 Història del Dret 6,0 FB S1
10906 Introducció a la Criminologia 9,0 FB S1
13671 Teoria del Dret 6,0 FB S1
10907 Economia 9,0 FB S2
13673 Fonaments de Dret Civil y Dret de la Persona 6,0 FB S2
10898 Història i Societat 6,0 FB S2
13674 Introducció al Procés i al Dret Processal Espanyol 3,0 FB S2
10900 Sociologia 6,0 FB S2
13672 Dret Constitucional 1 6,0 OB S2
10909 Fonaments de la Psicologia 6,0 OB S2

2 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a segon curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
10926 Criminologia 1 6,0 OB
13676 Dret Matrimonial Civil i Canònic 3,0 OB
10924 Formes Específiques de Criminalitat 6,0 OB
10922 Criminologia 2 6,0 OB
10925 Dret Penal de Menors 3,0 OB
13678 Obligacions i Contractes 9,0 OB
10923 Teoria de la Investigació Criminal 6,0 OB
10910 Fonaments del Dret Penal 6,0 FB
13677 Comptabilitat 6,0 OB
10920 Dret Administratiu 1 9,0 OB
13084 Dret Constitucional 2 6,0 OB
10912 Dret Internacional Públic i de la Unió Europea 6,0 OB
13675 Institucions Polítiques 6,0 OB
10916 Persona i Família a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB

3 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a tercer curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13679 Dret Reals i Danys 9,0 OB
10932 Dret Administratiu Especial 6,0 OB
10936 Dret Financer i Tributari 6,0 OB
10930 Dret Mercantil 1 6,0 OB
10929 Dret Penal Avançat 9,0 OB
10927 Dret Processal 1 6,0 OB
10931 Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB
13680 Estatut Jurídic de l'Empresari 3,0 OB
10940 Medicina Legal 9,0 OB
10399 Política de Personal 3,0 OB
10933 Sistemes Penitenciaris 9,0 OB
10928 Teoria de la Prova 6,0 OB
10934 Tècniques d'Investigació 1 6,0 OB
10938 Tècniques d'Investigació 2 6,0 OB

4 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a quart curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
13681 Comunitat Política iComunitat Internacional a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB
10944 Dret Internacional Privat 6,0 OB
10942 Dret Mercantil 2 6,0 OB
10947 Dret Processal 2 6,0 OB
13682 Dret de Família i Successions 6,0 OB
10943 Filosofia Política i del Dret 6,0 OB
10953 Investigacions Especials 6,0 OB
10941 Mediació i Arbitratge 6,0 OB
10954 Psicologia Jurídica 9,0 OB
10950 Seguretat Especial 6,0 OB
10951 Sistema Tributari 9,0 OB
10952 Tècniques Digitals Aplicades a la Criminologia 6,0 OB
10948 Victimologia 6,0 OB
13683 Pràcticum 3,0 PE
13684 Pràcticum Intern. Simulació de Judicis (Moot Court) 3,0 P
13685 Treball Fi de Grau 6,0 TFG

5 Curs (Aplicable en futurs cursos. Si t'incorpores a cinquè curs, consulta el pla antic)

Assignatura ECTS Tipus
10957 Anglès Criminològic 3,0 OB
10955 Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB
10956 Gestió de la Seguretat 9,0 OB
10960 Sistemes de Seguretat i Emergència 3,0 OB
10958 Pràctiques Externes Criminologia 12,0 PE
10959 Treball de Final de Grau de Criminologia 9,0 TFG
  • FB Formación Básica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PE Pràctiques externes
  • TFG Treball fi de Grau