Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus
13073 Comptabilitat per a assessors fiscals 6,0 OB
13074 Fiscalitat de la persona física 9,0 OB
13081 Fiscalitat indirecta 12,0 OB
13079 Fiscalitat internacional 5,0 OB
13080 Fiscalitat local i autonòmica de Catalunya 3,0 OB
13075 Impost sobre societats 9,0 OB
13078 Procediment tributari 6,0 OB
13082 Practicum 5,0 P
13083 Treball de fi de màster 5,0 TFM
13077 Introducció a la comptabilitat 3,0 OP
13076 Introducció al Dret 3,0 OP
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • P Practicum
  • PE Pràctiques externes
  • TFM Treball fi de master