Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 FB S1
Ciència Política 9,0 FB S1
Dret Romà 6,0 FB S1
Economia 9,0 FB S1
Història del Dret 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S2
Teoria del Dret 9,0 FB S2
total ECTS 60    

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi de l'entorn econòmic * 6,0 OP S1
Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
Dret Processal 1 6,0 OB S1
Dret Processal Laboral * 3,0 OP S2
El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Organització Administrativa * 3,0 OP S2
Política de Personal * 3,0 OP S2
Sistemes Polítics i Política Comparada * 6,0 OP S1
Teoria de la Prova * 6,0 OP S2
total ECTS 60    

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Ciència de l'Administració i Polítiques Públiques * 6,0 OP S2
Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
Dret Processal 2 6,0 OB S2
Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
Mediació i Arbitratge * 6,0 OP S1
Organització d'Empreses * 6,0 OP S1
Pràcticum 6,0 PE AS
Sistema Tributari 9,0 OB S2
Treball de Final de Grau 9,0 FG AS
total ECTS 60    

* Assignatures optatives a triar segons l'itinerari

  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • FG Treball de Final de Grau