Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 FB S2
Empresa 1 12,0 FB S1
Empresa 2 12,0 FB S2
Estadística Aplicada 6,0 FB S2
Fonaments del Dret 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S1
Informàtica Empresarial 6,0 FB S1
Matemàtiques Empresarials 6,0 FB S1
total ECTS 60    
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau