Pla d'estudis

  • FB Formaciˇ bÓsica
  • OB Obligat˛ria
  • OP Optativa
  • PR Pr˛pia
  • FG Treball de Final de Grau