Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 FB S2
Dret 6,0 FB S2
Economia 1 9,0 FB S1
Economia 2 6,0 FB S2
Estadística 6,0 FB S2
Història Econòmica i Societat 6,0 FB S1
Introducció a la Comptabilitat 6,0 FB S2
Introducció al Management 9,0 FB S1
Matemàtiques 6,0 OB S1
total ECTS 60    

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Comptabilitat Financera 9,0 OB S2
Dret Administratiu 3,0 OB S2
Dret Civil 6,0 FB S2
Dret Mercantil 3,0 OB S2
Econometria 6,0 OB S2
Economia 3 6,0 OB S1
Economia del Sector Públic 6,0 OB S2
Economia Mundial 6,0 FB S1
Finances Corporatives 9,0 OB S2
Principis del Màrqueting 6,0 OB S1
total ECTS 60    

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Arrendaments Rústics i Urbans 9,0 OP S2
Direcció de Persones 6,0 OB S2
Doctrina Social de l'Església 6,0 OB S1
Dret d'Assegurances 3,0 OP S2
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Dret Processal 6,0 OP S2
Economia Espanyola 6,0 OB S1
Economia Industrial 6,0 OB S2
Ètica 6,0 OB S1
Global Entrepreneurship 6,0 OP S2
Globalization & Geopolitics 6,0 OP S2
International Law 6,0 OP S2
La Responsabilitat Social Corporativa de l'Empreses 6,0 OP S2
Marcs Normatius de l'Economia Social i Solidària 6,0 OP S2
Models Organitzatius de l'Economia Social i Solidària 6,0 OP S2
Política Econòmica 6,0 OB S2
total ECTS 60    

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Comunicació i Solidaritat 6,0 OP S1
Cultural Environment in a Global Business 6,0 OP S1
Dret del Consumidor 3,0 OP S1
Equipaments i Conservació d'Immobles 3,0 OP S2
Estratègies de Desenvolupament Local 6,0 OP S2
Finances Ètiques i Solidàries 6,0 OP S1
Fiscalitat Immobiliària 6,0 OP S2
Gestió de Projectes 6,0 OP S2
Gestió Pública i Urbanisme 6,0 OP S1
Institucions Representatives de l'Economia Social i Solidària 6,0 OP S1
International Economics 6,0 OP S1
International Finance 6,0 OP S2
International Marketing 6,0 OP S1
Mercat Global i Economia Social 6,0 OP S2
Normes Tècniques d'Edificació 3,0 OP S1
Patrocini i Lideratge 6,0 OP S1
Polítiques Públiques d'Incentivació en el Marc Social 6,0 OP S1
Practical Tools for Foreign Trade 6,0 OP S1
Pràctiques en Empreses 9,0 PE AS
Propietat Horitzontal i Multipropietat 9,0 OP S1
Strategic Management 6,0 OP S2
Supply Chain Management 6,0 OP S1
Treball de Final de Grau 9,0 FG AS
Valoracions Immobiliàries 6,0 OP S1
total ECTS 60    
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • FG Treball de Final de Grau