Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 9,0 FB S2
Drets Fonamentals 6,0 FB S2
Economia i Societat 9,0 FB S1
Fonaments del Dret Constitucional 3,0 FB S2
Fonaments del Dret Penal 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Introducció a la Criminologia 9,0 FB S1
Introducció al Dret 6,0 FB S1
Sociologia 6,0 FB S1
total ECTS 60    

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Criminologia 1 6,0 OB S1
Criminologia 2 6,0 OB S2
Dret civil 1 3,0 OB S1
Dret Civil 2 3,0 OB S2
Dret Penal Avançat 9,0 OB S1
Dret Penal de Menors 3,0 OB S2
Dret Processal penal 6,0 OB S2
Estadística i Anàlisi de Dades 6,0 FB S1
Fonaments de la Psicologia 6,0 OB S2
Formes Específiques de Criminalitat 6,0 OB S1
Teoria de la Investigació Criminal 6,0 OB S2
total ECTS 60    

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Comunitat Política i Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S2
Dret Administratiu 6,0 OB S2
Medicina Legal 9,0 OB S1
Psicologia Jurídica 9,0 OB S1
Seguretat Especial 6,0 OB S1
Sistemes Penitenciaris 9,0 OB S2
Tècniques d'Investigació 1 6,0 OB S1
Tècniques d'Investigació 2 6,0 OB S2
Victimologia 6,0 OB S2
total ECTS 60    

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anglès Criminològic 3,0 OB S1
Ètica i Deontologia 3,0 OB S2
Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
Gestió de la Seguretat 9,0 OB S1
Investigacions Especials 6,0 OB S1
Mediació 3,0 OB S2
Pràctiques Externes 12,0 PE AS
Sistemes de Seguretat i Emergència 3,0 OB S1
Tècniques Digitals Aplicades a la Criminologia 6,0 OB S2
Treball de Final de Grau 9,0 FG AS
total ECTS 60    
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • FG Treball de Final de Grau