Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 OB S1
Antropologia 6,0 FB S1
Ciència Política 9,0 FB S1
Ciència Política 9,0 FB S1
Dret Romà 6,0 FB S1
Dret Romà 6,0 FB S1
Economia 9,0 FB S1
Economia 9,0 FB S1
Economia 2 6,0 OB S1
Empresa 1 9,0 FB S1
Estadística 6,0 OB S2
Història del Dret 6,0 FB S2
Història del Dret 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S2
Macroeconomia 6,0 FB S2
Matemàtiques 6,0 FB S1
Matemàtiques Empresarials 6,0 FB S1
Matemàtiques Financeres 6,0 OB S2
Teoria del Dret 9,0 FB S2
Teoria del Dret 9,0 FB S2

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Argumentació i Retòrica Jurídica 6,0 OP S2
Argumentació i Retòrica Jurídica 6,0 OP S2
Comptabilitat Financera 6,0 OP S2
Comunitat Política i Comunitat Internacional a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Comunitat Política i Comunitat Internacional a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Dret Administratiu 9,0 OB S2
Dret Administratiu 9,0 OB S2
Dret Canònic Matrimonial 1,5 OB S1
Dret Canònic Matrimonial 1,5 OB S1
Dret Constitucional 1 6,0 OB S1
Dret Constitucional 1 6,0 OB S1
Dret Constitucional 2 3,0 OB S2
Dret Constitucional 2 3,0 OB S2
Dret Eclesiàstic de l'Estat 3,0 OB S2
Dret Eclesiàstic de l'Estat 3,0 OB S2
Dret Internacional Públic i de la Unió Europea 6,0 OB S1
Dret Internacional Públic i de la Unió Europea 6,0 OB S1
Dret Patrimonial 1 9,0 OB S2
Dret Patrimonial 1 9,0 OB S2
Economia Mundial i Espanyola / World and Spanish Economy 6,0 OB S2
Estadística i Anàlisi de Dades 7,5 OB S2
Fonaments de Comptabilitat 6,0 OB S2
Fonaments del Dret Penal 6,0 OB S1
Fonaments del Dret Penal 6,0 OB S1
Informàtica Empresarial 4,5 OB S2
Introducción a l'Empresa 6,0 FB S1
Macroeconomia en un entorn global 6,0 OB S1
Macroeconomia Intermèdia 6,0 OB S1
Microeconomia Intermèdia / Intermediate Microeconomics 6,0 OB S2
Persona i Família a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Persona i Família a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Persona i Família al Dret Civil 4,5 OB S1
Persona i Família al Dret Civil 4,5 OB S1
Principis del Màrqueting 6,0 OB S1

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi de l'Entorn Econòmic 6,0 OP S1
Anàlisi d'Inversions 3,0 OB S1
Càlcul Empresarial 4,5 OB S2
Comptabilitat Financiera 6,0 OB S1
Control de Costos 3,0 OB S1
Control de Gestió 3,0 OB S1
Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
Dret Processal 1 6,0 OB S1
Dret Processal 1 6,0 OB S1
Dret Processal Laboral 6,0 OP S2
Dret Processal laboral 3,0 OP S2
Econometria 4,5 OB S2
Econometria Empresarial 6,0 OB S1
El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Empresa familiar 3,0 OB S2
Estadística Empresarial 3,0 OB S2
Finances corporatives 6,0 OB S2
Fonaments de Marqueting 6,0 OB S2
Organització Industrial 6,0 OB S2
Teoria de la Prova 6,0 OP S2
Teoria de la Prova 6,0 OP S2
Valoració d'Actius 3,0 OB S1

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Administració i Gestió de Personal / HR Management 1 6,0 OB S1
Anàlisi Economicofinancera 6,0 OB S2
Auditoria 3,0 OB S2
Auditoria 6,0 OB S2
Consolidació Estats Financers 6,0 OB S1
Consolidació i Operacions Societàries 3,0 OB S1
Direcció Comercial 3,0 OB S1
Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
Dret Internacional Privat 6,0 OB S1
Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
Dret Mercantil 2 6,0 OB S1
Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
Dret Patrimonial 3 6,0 OB S2
Dret Processal 2 6,0 OB S2
Dret Processal 2 6,0 OB S2
Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
Filosofia Política i del Dret 6,0 OB S1
Finances corporatives internacionals 6,0 OB S2
Gestió de Persones 6,0 OB S1
Investigació de mercats 6,0 OB S2
Investigació de Mercats 6,0 OB S1
Negocis Digitals i Xarxes Socials 6,0 OB S1
Pràcticum (Grau en Dret) 6,0 PE AS
Pràcticum Extern (Dret) 6,0 PE AS
Sistema Tributari 9,0 OB S2
Sistema Tributari 9,0 OB S2
Treball de Final de Grau (Dret) 9,0 FG AS
Treball fi de Grau en Dret 9,0 FG AS

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Comunicació Empresarial 6,0 OB S1
Control de Gestió 6,0 OB S1
Decisions de Finançament / Financial Strategy 3,0 OB S2
Direcció de Logística i Distribució / Supply Chain Management 4,5 OB S1
Direcció de Persones / HR Management 2 6,0 OB S2
Direcció de Producció i Operacions 6,0 OB S1
Direcció d'Operacions / Operations Management 4,5 OB S1
Direcció estratègica 6,0 OB S2
Direcció Estratègica de l'Empresa / Strategic management 6,0 OB S2
Economia mundial i mundial 6,0 OB S2
Empresa Familiar / Family Enterprise 3,0 OB S1
Entrepreneurship 3,0 OB S1
Entrepreneurship 6,0 OB S1
Estratègies de Màrqueting 6,0 OB S1
Finances Internacionals / International Finance 3,0 OB S2
Gestió de la Cadena de Subministraments 6,0 OB S1
Gestió de la Innovació i del Coneixement / Innovation and Knowledge Management 3,0 OB S2
Gestió de la innovació i el coneixement 3,0 OB S2
Gestió de Riscos / Risk Management 3,0 OB S2
Instruments i Mercats Financers 6,0 OB S1
Màrketing Estratègic 6,0 OB S2
Planificació Financera / Financial Planning 3,0 OB S2
Pràcticum (Direcció d'Empreses) 9,0 PE AS
Practicum Extern en Direcció de Empreses 9,0 PE AS
Pràcticum Intern (Business Games) 3,0 PE S2
Sistemes d'informació per a la direcció 6,0 OB S1
Sistemes d'Informació per a la Direcció / Information and Communication Systems 6,0 OB S1
Treball de Final de Grau (Direcció d'Empreses) 9,0 FG AS
Treball fi de Grau en Direcció de Empreses 9,0 FG AS
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau