Pla d'estudis antic 2n, 3r, 4t i 5è curs

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi de l'Entorn Econòmic 6,0 OP S1
Anàlisi d'Inversions 3,0 OB S1
Càlcul Empresarial 4,5 OB S2
Control de Costos 3,0 OB S1
Control de Gestió 3,0 OB S1
Dret Administratiu Especial 6,0 OB S1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Dret Financer i Tributari 6,0 OB S2
Dret Mercantil 1 6,0 OB S2
Dret Patrimonial 2 9,0 OB S1
Dret Penal Avançat 9,0 OB S2
Dret Processal 1 6,0 OB S1
Dret Processal laboral 3,0 OP S2
Econometria 4,5 OB S2
El Treball Humà a la Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S1
Estadística Empresarial 3,0 OB S2
Teoria de la Prova 6,0 OP S2
Valoració d'Actius 3,0 OB S1
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • FG Treball de Final de Grau