Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 FB S1
Ciència Política 9,0 FB S1
Dret Romà 6,0 FB S1
Economia 9,0 FB S1
Estadística i Anàlisi de Dades 6,0 FB S1
Fonaments de la Psicologia 6,0 OB S2
Història del Dret 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S2
Introducció a la Criminologia 9,0 FB S1
Sociologia 6,0 FB S2
Teoria del Dret 9,0 FB S2

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anglès Criminològic 3,0 OB S1
Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
Gestió de la Seguretat 9,0 OB S1
Pràctiques Externes Criminologia 12,0 PE AS
Sistemes de Seguretat i Emergència 3,0 OB S1
Treball de Final de Grau de Criminologia 9,0 FG AS
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau