Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi del Llenguatge 6,0 FB S2
Antropologia 6,0 FB S1
Ciència Política 9,0 FB S1
Dret Romà 6,0 FB S1
Economia 9,0 FB S1
Fonaments de la Metodologia 3,0 FB S1
Història del Dret 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S2
Introducció a la Sociologia 6,0 FB S2
Teoria del Dret 9,0 FB S2
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • FG Treball de Final de Grau