Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anthropology 6,0 FB S2
Communication 1 6,0 FB S1
Communication 2 6,0 FB S2
Fonaments de la Metodologia 3,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S1
Llengua 1 9,0 FB S1
Llengua 2 9,0 FB S1
Political Science 6,0 FB S1
Sociologia 12,0 FB CC
Teoria del Dret 6,0 FB S2

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Dret Internacional i Relacions Internacionals 6,0 OB S2
Geopolítica 9,0 OB S1
Història del Pensament Polític 9,0 OB S1
Pràcticum de Ciències Polítiques 9,0 PE AS
Treball de Final de Grau CCPP 12,0 FG AS
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau