Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anthropology 6,0 FB S1
Communication 1 6,0 FB S1
Communication 2 6,0 FB S2
Fonaments de la Metodologia 3,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Institucions Polítiques 9,0 FB S1
Llengua 1 9,0 FB S2
Llengua 2 9,0 FB S1
Political Science 6,0 FB S1
Sociologia 12,0 FB CC
Teoria del Dret 6,0 FB S2
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau