Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 6,0 FB S2
Comunicació Empresarial 6,0 FB S1
Digital Customer 3,0 PR S2
Dret 6,0 FB S2
Dret Mercantil 6,0 FB S1
Economia 1 9,0 FB S1
Economia 2 6,0 FB S2
Empresa 1 9,0 FB S1
Empresa 2 6,0 FB S2
Estadística 6,0 FB S2
Estadística i Anàlisi de Dades 7,5 FB S2
Fonaments de Comptabilitat 6,0 FB S2
Fonaments de Marqueting 6,0 OB S2
Història i Societat 6,0 FB S1
Informàtica Empresarial 4,5 FB S2
Introducción a l'Empresa 6,0 FB S1
Macroeconomia 6,0 FB S2
Matemàtiques 6,0 OB S1
Matemàtiques Empresarials 6,0 FB S1
Principis d'Economia 6,0 FB S1
Transformació digital de l'empresa 3,0 PR S1

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi d'Inversions 3,0 OB S1
Antropologia 6,0 OB S1
Blockchain & Fintech 3,0 PR S2
Business Analytics 3,0 PR S1
Càlcul Empresarial 4,5 OB S2
Comptabilitat Financiera 6,0 OB S1
Control de Costos 3,0 OB S1
Control de Gestió 3,0 OB S2
Cultural Environment in a Global Business 6,0 OB S1
Cultural Environment in a Global Business 6,0 OB S1
Dret Administratiu 3,0 OB S2
Dret Administratiu 3,0 OB S2
Dret Civil 6,0 OB S2
Dret Laboral 6,0 OB S1
Dret Patrimonial 3,0 OB S2
Econometria 4,5 OB S1
Econometria Empresarial 6,0 OB S1
Economia del Sector Públic 6,0 OB S2
Economia del Sector Públic 6,0 OB S2
Economia Espanyola 6,0 OB S1
Economia Espanyola 3,0 OB S1
Economia mundial i espanyola 6,0 OB S2
Economia Mundial i Espanyola / World and Spanish Economy 3,0 OB S2
Estadística Empresarial 3,0 OB S1
Finances corporatives 6,0 OB S2
Història Econòmica i Societat 6,0 FB S1
Investigació de Mercats 6,0 OB S2
Investigació de mercats 6,0 OB S2
Macroeconomia en un entorn global 6,0 OB S1
Macroeconomia Intermèdia 6,0 OB S1
Matemàtiques Financeres 6,0 OB S2
Microeconomia Intermèdia / Intermediate Microeconomics 6,0 OB S2
Obligacions i Contractes 3,0 OB S2
Organització Industrial 6,0 OB S2
Principis del Màrqueting 6,0 OB S1
Valoració d'Actius 3,0 OB S2

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Administració i Gestió de Personal / HR Management 1 6,0 OB S1
Anàlisi Economicofinancera / Financial and Economic Analysis 6,0 OB S1
Auditoria 3,0 OB S2
Auditoria 6,0 OB S2
Consolidació Estats Financers 6,0 OB S1
Consolidació i Operacions Societàries 3,0 OB S1
Decisions de Finançament / Financial Strategy 3,0 OB S2
Direcció Comercial 3,0 OB S1
Direcció de Persones / HR Management 2 6,0 OB S2
Direcció de Producció i Operacions 6,0 OB S1
Doctrina Social de l'Església 6,0 OB S1
Dret del Treball i de la Seguretat Social 6,0 OB S1
Elements de Doctrina Social 4,0 OB S1
Elements del Sistema Tributari 6,0 OB S2
Empresa i Doctrina Social 2,0 OB S1
Estratègies de Màrqueting 6,0 OB S1
Ètica 6,0 OB S2
Finances corporatives internacionals 6,0 OB S2
Finances Internacionals / International Finance 3,0 OB S2
Fiscalidad aplicada a l'empresa 6,0 OB S2
Fiscalitat Aplicada a l'Empresa 3,0 OB S2
Gestió de Persones 6,0 OB S1
Gestió de Riscos / Risk Management 3,0 OB S2
Global Entrepreneurship 6,0 OB S2
Globalization & Geopolitics 6,0 OB S2
Innovació i gestió digital 3,0 PR S2
Intel·ligència artificial 3,0 PR S1
International Economics 6,0 OB S1
International Marketing 6,0 OB S1
Màrqueting Estratègic 6,0 OB S2
Negocis Digitals i Xarxes Socials 6,0 OB S1
Planificació Financera / Financial Planning 3,0 OB S2
Política Econòmica 6,0 OB S2
Política Econòmica 6,0 OB S2

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anàlisi de l'Entorn Econòmic / Economic Environment Analysis 3,0 OB S1
Control de Gestió 6,0 OB S1
Direcció d'Operacions / Operations Management 4,5 OB S1
Direcció estratègica 6,0 OB S2
Direcció Estratègica / Strategic Management 6,0 OB S2
Emprenedoria i Simulació Empresarial 6,0 OB S1
Empresa familiar 3,0 OB S2
Empresa Familiar / Familiy Enterprise 3,0 OB S1
Ètica General / General Ethics 4,5 OB S1
Ètica Professional / Professional Ethics 1,5 OB S1
Gestió de la Cadena de Subministrament / Supply Chain Management 4,5 OB S1
Gestió de la Cadena de Subministraments 6,0 OB S1
Gestió de la Innovació i del Coneixement / Innovation and Knowledge Management 3,0 OB S2
Gestió de la innovació i el coneixement 3,0 OB S2
Globalization & Geopolitics 6,0 OB S2
Instruments i Mercats Financers 6,0 OB S1
International Economics 6,0 OB S1
International Law 6,0 OB S2
International Law 6,0 OB S2
International Marketing 6,0 OB S1
Practical Tools for Foreign Trade 6,0 OB S1
Practical Tools for Foreign Trade 6,0 OB S1
Pràcticum Direcció d'Empreses 9,0 PE AS
Practicum Extern en Direcció de Empreses 9,0 PE AS
Pràcticum Intern (Business Games) 3,0 PE S2
Sistemes d'informació per a la direcció 6,0 OB S1
Sistemes d'Informació per a la Direcció / Information and Communication Systems 6,0 OB S1
Treball fi de grau Direcció de Empreses 9,0 FG AS

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Pràcticum Economia i Gestió 9,0 PE AS
Practicum en Economia i Gestió 9,0 PE AS
TFG Direcció d'Empreses 9,0 FG AS
TFG Economia i Gestión 9,0 FG AS
Treball Final de Grau en Economia i Gestió 9,0 FG AS
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau