Pla d'estudis

1 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Corrents de Psicologia Contemporània 6,0 FB S2
Drets Fonamentals 6,0 FB S2
Economia i Societat 9,0 FB S1
Estadística 6,0 FB S2
Filosofia 6,0 FB S1
Fisiologia 1 9,0 FB S1
Fisiologia 2 9,0 FB S2
Fonaments de Psicologia 9,0 FB S1
Fonaments del Dret Constitucional 3,0 FB S2
Fonaments del Dret Penal 6,0 FB S2
Història i Societat 6,0 FB S2
Introducció a la Criminologia 9,0 FB S1
Introducció al Dret 6,0 FB S1
Psicologia del Desenvolupament 9,0 OB S2

2 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Antropologia 9,0 FB S2
Avaluació Psicològica 6,0 OB AS
Criminologia I 6,0 OB S1
Criminologia II 6,0 OB S2
Dret Penal Avançat 9,0 OB S1
Dret Processal Penal 6,0 OB S2
Educació i Família 6,0 OB S1
Metodologia de la Investigació Psicològica 6,0 OB S1
Percepció, Atenció i Memòria 3,0 OB S1
Psicologia de la Personalitat 9,0 OB S2
Psicologia de les Emocions 3,0 OB S2
Psicologia del Llenguatge 6,0 OB S2
Psicologia dels Grups i de les Organitzacions 3,0 OB S2
Teoria de la Investigació Criminal 6,0 OB S2

3 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Bases Biològiques de la Salut i dels Transtorns Mentals 6,0 OP S2
Comunitat Politica i Doctrina Social de l'Església 3,0 OB S2
Intervenció Psicològica 6,0 OB S2
Medicina Legal 9,0 OB S2
Psicofarmacologia 3,0 OP S2
Psicologia Clínica i de la Salut Infantojuvenil 6,0 OP S1
Psicologia de la Família 3,0 OB S2
Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport 3,0 OP S2
Psicologia de l'Educació 3,0 OB S1
Psicologia de l'Empresa 6,0 OB S1
Psicologia de l'Envelliment 3,0 OP S2
Psicologia de l'Excepcionalitat 3,0 OP S2
Psicologia i Doctrina Social 6,0 OB S1
Psicologia Social 6,0 OB S1
Psicopatologia 1 9,0 OB S1
Psicopatologia 2 6,0 OB S2
Sistemes Penitenciaris 9,0 OB S1
Tècniques d'Investigació 1 6,0 OB S1
Tècniques d'Investigació 2 6,0 OB S2

4 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Anglès Criminològic 3,0 OB CC
Avaluació Psicològica Escolar 3,0 OP S2
Avaluació, Diagnòstic i Tractament dels Transtorns Afectius 3,0 OP S1
Dificultats d'Aprenentatge 6,0 OP S2
Ètica 6,0 OB S2
Gestió de la Seguretat 9,0 OB CC
Intervenció Psicoeducativa 6,0 OP S2
Investigacions Especials 6,0 OB CC
Mediació 3,0 OB S2
Pràcticum (Psicologia) 15,0 PE AS
Prevenció i Tractament de la Conducta Addictiva 3,0 OP S1
Prevenció i Tractament dels Problemes i Transtorns Alimentaris 3,0 OP S1
Psicodiagnòstic 3,0 OP S2
Psicologia i Clínica de l'Ansietat 3,0 OP S2
Psicologia Jurídica 6,0 OB S2
Sistemes i Plans de Seguretat i Emergència 3,0 OB CC
Tècniques Digitals Aplicades a la Criminologia 6,0 OB CC
Treball de Final de Grau (Psicologia) 12,0 FG AS
Victimologia 6,0 OB S2

5 Curs

Assignatura ECTS Tipus sem.
Dret Administratiu 6,0 OB CC
Dret Civil I 3,0 OB CC
Dret Civil II 3,0 OB CC
Dret Penal de Menors 3,0 OB CC
Fonaments del Compliment de les Penes 6,0 OB S1
Formes Específiques de Criminalitat 6,0 OB CC
Pràctiques Externes (Criminologia) 12,0 PE CC
Seguretat Especial 6,0 OB S1
Treball de Final de Grau (Criminologia) 9,0 FG CC
  • FB Formació bàsica
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • PR Pròpia
  • TFG Treball de Final de Grau