Pla d'estudis

  • TR Troncal
  • OB Obligatòria
  • OP Optativa
  • LE Lliure elecció
  • CF Curs fonamental
  • TU Tutoria
  • CM Curs de metodologia