Grau en Periodisme

Prof. Juan Francisco Jiménez Jacinto

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Periodisme
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies
Coordinador de programa: Certificat en Data Journalism y Social Media

Àrea de coneixement: Periodisme

Més


Comunicació audiovisual i publicitat

Prof. Dr. Alfonso Freire Sánchez

Professor Doctor
Director d'estudis: Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Més

Prof. Dr. Jesús López González

Professor Doctor
Coordinador de programa: Certificat en Dirección de Comunicación y Gestión de Eventos (2022)

Més

Prof. Marc Llabina Esteller

Professor col·laborador

Més

Prof. Sergio Javier Juan Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Alberto Maruny Gispert

Professor associat
Coordinador de programa: Certificat en Dirección de Comunicación y Gestión de Eventos (2022)

Més

Prof. Xavier Casado Cortés

Professor associat

Més

Dret administratiu

Prof. Dr. Álvaro González-Juliana Muñoz

Professor col·laborador

Més

Dret civil

Prof. Dr. Adolfo Lucas Esteve

Professor titular
Director de departament: Departament de Dret i Ciència Política
Coordinador de programa: Legal Tech Program

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Filologia anglesa

Prof. Dr. José María Forment Costa

Professor associat

Més

Filologia llatina

Prof. Dra. Nuria Gómez Llauger

Professora titular
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Més

Història moderna

Prof. Dra. María Laura Giordano Giordano

Professora adjunta

Més

Llengua espanyola

Prof. Dra. Eulalia De Bobes Soler

Professora Doctora

Més

Prof. Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Professor Doctor
Membre del Consell de Govern: rector

Més

Organització d'empreses

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Periodisme

Prof. Dr. José Ignacio Castelló Ribera

Professor adjunt
Director de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez López-Ros

Professor Doctor
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Alejandro Sàlmon Cabello

Professor associat

Més

Prof. Antonio Martínez Muniente

Professor associat

Més

Prof. Carlos Cardona Pérez

Professor associat

Més

Prof. Fernando Tomás De Páramo Gómez

Professor associat

Més

Prof. Jesús García Pastor

Professor associat

Més

Prof. Oleksandra Molotkova

Professora associada

Més

Prof. Dr. Xavier Salla García

Professor associat

Més

Prof. Carles Lamelo Varela

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

Més

Prof. José Manuel Silva Alcalde

Professor associat

Més

Prof. Juan Carlos Valero Hermosilla

Professor associat

Més

Prof. Dr. Manel Domínguez Gómez

Professor associat

Més

Sociologia

Prof. Dr. Jorge Martínez Lucena

Professor catedràtic
Secretari de la facultat

Més

Prof. Dr. Swen Seebach

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Dra. María Victoria Mas

Professora col·laboradora

Més

Prof. Anna María Lladó Ferrer

Professora associada

Més

Prof. Ignacio Tarragó Cifre

Professor associat

Més