Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Prof. Dr. José Luis Del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial
Secretari de la facultat

Àrea de coneixement: Comercialització i investigació de mercats

Més


Comercialització i investigació de mercats

Prof. María Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Comunicació audiovisual i publicitat

Prof. Dra. Ana Beriain Bañares

Professora titular

Més

Prof. Dr. Jesús López González

Professor Doctor
Coordinador de programa: Certificat en Dirección de Comunicación y Gestión de Eventos (2022)

Més

Dret mercantil

Prof. Dra. Andrea Pérez Suay

Professora Doctora
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Dret Marítim

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcón

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Maruxa Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Dr. Iván Roa Perera

Professor Doctor
Director de departament: Departament d'Empresa i Economia

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Filosofia

Prof. Dr. Sergio Gómez Moyano

Professor associat

Més

Història moderna

Prof. Dra. María Laura Giordano Giordano

Professora adjunta

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora Doctora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Business Management (2022)
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Marketing Management (2022)

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Periodisme

Prof. Dr. José Ignacio Castelló Ribera

Professor adjunt
Director de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez López-Ros

Professor Doctor
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Agustín Correa Bulnes

Professor associat

Més

Prof. Dr. David Andreu Domingo

Professor associat

Més

Prof. Yago Lavandeira Amenedo

Professor associat

Més