Grau en Educació Primària

Prof. Dr. Miguel Ángel Barbero Barrios

Professor Doctor
Director d'estudis: Grau en Educació Infantil
Director d'estudis: Grau en Educació Primària

Àrea de coneixement: Didàctica i organització escolar

Més


Antropologia social

Prof. Dra. Teresa Pueyo Toquero

Professora Doctora

Més

Biologia cel·lular

Prof. Alba Barrachina Català

Professora associada

Més

Prof. José Gregorio Martínez López

Professor associat

Més

Didàctica de l'expressió musical

Prof. Marina Haro Vidal

Professora associada

Més

Didàctica de la llengua i literatura

Prof. Dra. Cintia Carreira Zafra

Professora Doctora
Directora de departament: Departament d'Educació i Humanitats

Més

Prof. Dr. Marcin Kazmierczak Lach

Professor catedràtic
Membre del Consell de Govern: Degà Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats

Més

Didàctica de la matemàtica

Prof. Yolanda Albarrán Ruiz

Professora associada

Més

Didàctica de les ciències experimentals

Prof. Filomena De la María Raventós

Professora associada

Més

Didàctica de les ciències socials

Prof. Jordi Cabanes Rodríguez

Professor associat

Més

Didàctica i organització escolar

Prof. Esther Serrano García

Professora associada

Més

Prof. Juan David Solé Clotet

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Fontanals Rialp

Professora associada

Més

Educació física i esportiva

Prof. Elena Ardiaca Rodellar

Professora associada

Més

Prof. Dr. Joaquim Casas Sanfeliu

Professor associat

Més

Prof. María Zapata Vila

Professora associada

Més

Filologia anglesa

Prof. Dra. Agustina Lacarte Rodríguez

Professora associada
Coordinadora de programa: Diploma d'Especialització en IB Certificate in Teaching and Learning

Més

Prof. Dr. José María Forment Costa

Professor associat

Més

Prof. Pilar Riera Asensio

Professora associada

Més

Filologia llatina

Prof. Dra. Nuria Gómez Llauger

Professora titular
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Més

Filosofia

Prof. Dra. María Teresa Signes Signes

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Sergio Gómez Moyano

Professor Doctor

Més

Prof. Dr. Josep María Manresa Lamarca

Professor associat

Més

Història contemporània

Prof. Emilio Boronat Márquez

Professor col·laborador

Més

Història de l'art

Prof. Begoña Puig Muñoz

Professora associada

Més

Història del dret i de les institucions

Prof. Dr. Alessandro Mini

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Llengua espanyola

Prof. Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: rector

Més

Matemàtica aplicada

Prof. Dra. Franciele Corti

Professora Doctora
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Gestión de la investigación
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Més

Medicina

Prof. Dr. Antonio Macaya Pascual

Professor associat
Coordinador de programa: Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica

Més

Música

Prof. Miriam Haro Vidal

Professora associada

Més

Personalitat, avaluació i tractament psicològic

Prof. Fernando De Los Bueis Ordóñez

Professor Doctor

Més

Prof. Dra. Marina Fernández Andújar

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Paloma Alonso Stuyck

Professora col·laboradora

Més

Psicologia bàsica

Prof. Monica Puerto Arroyo

Professora associada

Més

Psicologia evolutiva i de l'educació

Prof. Llorenç Muñoz Jiménez

Professor associat

Més

Prof. Ramón Novella García

Professor associat

Més

Teoria i història de l'educació

Prof. Dr. Luis Mariano Bartoli

Professor Doctor
Director d'estudis: Grau en Filosofia

Més

Prof. Andrea De Carlos Buján

Professora col·laboradora

Més

Prof. Cristina Llobet Buil

Professora associada

Més

Prof. Ignacio Farran Villegas

Professor associat

Més

Prof. Dr. Pablo Javier Rodríguez Rodríguez

Professor associat

Més