Grau en Direcció d'Empreses + Economia i Gestió Empresarial

Comercialització i investigació de mercats

Prof. Dra. Ana Beriain Bañares

Professora titular

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora Doctora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Business Management (2022)
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Marketing Management (2022)

Més

Comunicació audiovisual i publicitat

Prof. Linda Reichard

Professora associada

Més

Dret administratiu

Prof. Dr. Álvaro González-Juliana Muñoz

Professor col·laborador
Secretari de la facultat: Facultat de Dret i Empresa

Més

Dret constitucional

Prof. Dra. Ada Garriga Cots

Professora Doctora
Coordinadora de programa: International Law Certificate

Més

Dret del treball i de la Seguretat Social

Prof. Mónica Fanlo Busquet

Professora associada

Més

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Dret mercantil

Prof. Dra. Andrea Pérez Suay

Professora Doctora
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Dret Marítim

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcón

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramón

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Oscar Franco Cedrún

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor-Cano

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramón María Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Dr. Iván Roa Perera

Professor Doctor
Director de departament: Departament d'Empresa i Economia

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dra. Maruxa Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Història contemporània

Prof. Emilio Boronat Márquez

Professor col·laborador

Més

Història del dret i de les institucions

Prof. Dr. Alessandro Mini

Professor adjunt
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Història moderna

Prof. Dra. Rosa María Alabrús Iglesias

Professora catedràtica
Directora de càtedra: Càtedra Rei Martí l'Humà, comte de Barcelona

Més

Mètodes quantitatius per a l'economia i l'empresa

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. César Pérez Aznar

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Periodisme

Prof. Dr. José Ignacio Castelló Ribera

Professor adjunt

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez López-Ros

Professor Doctor
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Dra. Alexandra Sans Serrano

Professora Doctora

Més

Prof. Borja Ribera Millán

Professor associat

Més

Prof. Jaume Rey Miro

Professor associat

Més

Prof. Nuria Cebolla Navarro

Professora associada

Més