Grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses

Comercialització i investigació de mercats

Prof. Dr. José Luis Del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial
Secretari de la facultat

Més

Prof. María Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Comunicació audiovisual i publicitat

Prof. Dra. Ana Beriain Bañares

Professora titular

Més

Prof. Dr. Jesús López González

Professor Doctor
Coordinador de programa: Certificat en Dirección de Comunicación y Gestión de Eventos (2022)

Més

Dret del treball i de la Seguretat Social

Prof. Mónica Fanlo Busquet

Professora associada

Més

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Dret financer i tributari

Prof. Alberto Artamendi Gutierrez

Professor associat
Coordinador de programa: Màster de formació permanent en Tributació i Assessoria Fiscal

Més

Prof. Joan Oliva Privat

Professor associat

Més

Prof. Juan Ramon Ramos Raich

Professor associat

Més

Dret mercantil

Prof. Dra. Andrea Pérez Suay

Professora Doctora
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Dret Marítim

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcón

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramón

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Maruxa Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor-Cano

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramón María Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Dr. Iván Roa Perera

Professor Doctor
Director de departament: Departament d'Empresa i Economia

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Filosofia

Prof. Dr. Sergio Gómez Moyano

Professor associat

Més

Mètodes quantitatius per a l'economia i l'empresa

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora Doctora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Business Management (2022)
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Marketing Management (2022)

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Periodisme

Prof. Dr. José Ignacio Castelló Ribera

Professor adjunt
Director de departament: Departament de Comunicació

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez López-Ros

Professor Doctor
Membre del Consell de Govern: vicerector

Més

Prof. Agustín Correa Bulnes

Professor associat

Més

Prof. Dr. David Andreu Domingo

Professor associat

Més

Prof. Yago Lavandeira Amenedo

Professor associat

Més