Departament d'Empresa i Economia

Ciència política i de l'Administració.

Prof. Dr. Luis Humberto Béjar

Professor associat

Més

Comercialització i investigació de mercats

Prof. Dr. Jose Luis Del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Més

Prof. Dr. Joaquin Deulofeu Aymar

Professor associat

Més

Prof. Ma. Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Prof. Francesc Cruces Almellones

Professor associat

Més

Prof. Maria Pilar Zaragoza De Pedro

Professora associada

Més

Prof. Victor De Francisco Cotorruelo

Professor associat

Més

Dret del treball i de la Seguretat Social

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Prof. Ignacio Parody Nuñez

Professor associat

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramon

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora

Més

Prof. Dra. Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Pere Padro Rich

Professor associat

Més

Prof. Carlos Romanillos Delgado

Professor associat

Més

Prof. Damià Rey Miró

Professor associat

Més

Prof. Joan Francesc Puig

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Prof. Oscar Franco Cedrún

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Dr. Pedro Talavera

Professor associat

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmurri

Professor associat

Més

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Aischa Laarbi Lombas

Professora associada

Més

Prof. Albert Grèbol Mas

Professor associat

Més

Prof. Álex Tarré Casablancas

Professor associat

Més

Carme Monserrat Querol

Professora associada

Més

Daniel Benito Sánchez

Professor associat

Més

Prof. David Relats Barragán

Professor associat

Més

Prof. Elena García Ventura

Professora associada

Més

Prof. Emili Coll i Collet

Professor associat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ferran Rodríguez García

Professor associat

Més

Prof. Gemma Soligó Illamola

Professora associada

Més

Prof. Dr. Jordi Martí Pídelaserra

Professor associat

Més

Prof. Jordi Monferrer Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Jorge Hinojosa Pérez

Professor associat

Més

Prof. Josep Maria Noguera Amiel

Professor associat

Més

Prof. María Dolors Magrí Majós

Professora associada

Més

Prof. Marta Oms Miquel

Professora associada

Més

Prof. Miguel Ángel Catalán Blasco

Professor associat

Més

Prof. Miguel Brossa Cros

Professor associat

Més

Miquel Ferrero Campdelacreu

Professor associat

Més

Prof. Noelia Acosta Sánchez

Professora associada

Més

Patricia Daura Tur

Professora associada

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Prof. Victor Vera i Vinardell

Professor associat

Més

Prof. Xavier Coma Pastor

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Llopart Pérez

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Antonio Laserna García

Professor associat

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dr. Jesus Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Dr. Jaume Llopis Pérez

Professor associat

Més

Mètodes quantitatius per a l'economia i l'empresa

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Francisco Javier Malaver López

Professor associat

Més

Prof. Jordi Vila Martínez

Professor associat

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora col·laboradora
Coordinadora de programa: Expert en Digital Business Management
Coordinadora de programa: Expert en Digital Marketing Management

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat
Coordinador de programa: Màster en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship

Més

Prof. César Pérez Aznar

Professor associat

Més

Prof. Dr. Felipe Botaya García

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Aitor Agea

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Jaume Adrover Rigo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Carlos Ramos Carrasco

Professor associat

Més

Prof. Dr. Jose Luis Ortuño Camara

Professor associat

Més

Prof. Marc Muñoz Bosch

Professor associat

Més

Prof. Mónica Ensenat

Professora associada

Més

Periodisme

Prof. Enrique Reyero López

Professor associat

Més

Sociologia

Prof. Elena Eudivigis Estaba Briceño

Professora associada

Més

Prof. Dr. Pablo Muñoz Díaz

Professor associat

Més

Altre

Prof. Dr. Albert Guivernau

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. Antonio Galiano Barajas

Professor associat

Més

Prof. Dr. Carlos Germán Castagnola Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Eduard Garriga Benaiges

Professor associat

Més

Prof. Dr. Eduardo Duran Pla

Professor associat

Més

Prof. Eduardo Fabregat Rodergas

Professor associat

Més

Prof. Elisabeth Díaz Montealegre

Professora associada

Més

Prof. Eva Rull Sabaté

Professora associada

Més

Prof. Joan Miró Soler

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joannis Alkiviadis Kores

Professor associat

Més

Prof. Dra. Karina Gatica Chandía

Professora associada

Més

Prof. Miguel Justribó Ferrer

Professor associat

Més

Prof. Ramón Pau Mateo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Rogelio García Contreras

Professor associat

Més

Prof. Rosa Romero Serrano

Professora associada

Més

Prof. Dra. Yolanda del Pilar Cruz López

Professora associada

Més