Departament d'Empresa i Economia

Prof. Dr. Iván Roa Perera

Professor Doctor
Director de departament: Departament d'Empresa i Economia

Àrea de coneixement: Enginyeria i infraestructures dels transports

Més


Ciència política i de l'Administració.

Prof. Dr. Luis Humberto Béjar

Professor associat

Més

Comercialització i investigació de mercats

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora Doctora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Business Management (2022)
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Marketing Management (2022)

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. María Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Dret del treball i de la Seguretat Social

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Prof. Ignacio Parody Núñez

Professor associat

Més

Dret internacional privat

Prof. Joan Miró Soler

Professor associat

Més

Prof. Rosa Romero Serrano

Professora associada

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcón

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramón

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Oscar Franco Cedrún

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Prof. Dr. Carlos Germán Castagnola Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Carlos Romanillos Delgado

Professor associat

Més

Prof. Damià Josep Rey Miró

Professor associat

Més

Prof. Eduard Fabregat Rodergas

Professor associat

Més

Prof. Eduard Garriga Benaiges

Professor associat

Més

Prof. Dr. Eduardo Durán Plá

Professor associat

Més

Prof. Elisabeth Diaz Montealegre

Professora associada

Més

Prof. Eva Rull Sabate

Professora associada

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Prof. Dra. Karina Gatica

Professora associada

Més

Prof. Dr. Pedro Talavera

Professor associat

Més

Prof. Ramón Pau Mateo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Rogelio García Contreras

Professor associat

Més

Prof. Dra. Yolanda del Pilar Cruz Lopez

Professora associada

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor-Cano

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramón María Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Aischa Laarbi Lombas

Professora associada

Més

Prof. Albert Grèbol Mas

Professor associat

Més

Prof. Álex Tarré Casablancas

Professor associat

Més

Carme Monserrat Querol

Professora associada

Més

Prof. David Relats Barragán

Professor associat

Més

Prof. Elena García Ventura

Professora associada

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ferran Rodríguez García

Professor associat

Més

Prof. Gemma Soligó Illamola

Professora associada

Més

Prof. Dr. Jordi Martí Pídelaserra

Professor associat

Més

Prof. Jordi Monferrer Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Jorge Hinojosa Pérez

Professor associat

Més

Prof. Josep María Noguera Amiel

Professor associat

Més

Prof. María Dolors Magrí Majós

Professora associada

Més

Prof. Marta Oms Miquel

Professora associada

Més

Prof. Miguel Ángel Catalán Blasco

Professor associat

Més

Prof. Miguel Brossa Cros

Professor associat

Més

Miquel Ferrero Campdelacreu

Professor associat

Més

Prof. Noelia Acosta Sánchez

Professora associada

Més

Patricia Daura Tur

Professora associada

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Prof. Xavier Coma Pastor

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Llopart Pérez

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Antonio Laserna García

Professor associat

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dra. Maruxa Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Prof. Dr. Jaume Llopis Pérez

Professor associat

Més

Mètodes quantitatius per a l'economia i l'empresa

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Francisco Javier Malaver López

Professor associat

Més

Prof. Jordi Vila Martinez

Professor associat

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. César Pérez Aznar

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Jaume Adrover Rigo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Carlos Ramos Carrasco

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Luis Ortuño Cámara

Professor associat

Més

Prof. Monica Enseñat Rocafort

Professora associada

Més

Sociologia

Prof. Elena Eudivigis Estaba Briceño

Professora associada

Més

Prof. Dr. Pablo Muñoz Díaz

Professor associat

Més

Prof. Dra. Alexandra Sans Serrano

Professora Doctora

Més

Prof. Helena Gómez Puig

Professora associada

Més

Prof. Alex Mesquida Muñoz

Professor associat

Més

Prof. Anna Grañana Sancho

Professora associada

Més

Prof. María Teresa Corbinos Pubill

Professora associada

Més

Prof. Patricia Polvora

Professora associada

Més