Departament d'Empresa i Economia

Prof. Dr. Iván Roa Perera

Professor Doctor
Director de departament: Departament d'Empresa i Economia

Àrea de coneixement: Enginyeria i infraestructures dels transports

Més


Comercialització i investigació de mercats

Prof. Dr. José Luis Del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial
Secretari de la facultat

Més

Prof. María Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Dret del treball i de la Seguretat Social

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Dret internacional privat

Prof. Rosa Romero Serrano

Professora associada

Més

Economia aplicada

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcón

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramón

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Maruxa Paula Bel Piñana

Professora adjunta
Directora d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria

Més

Prof. Dr. Albert Guivernau Molina

Professor associat

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Josep Lladós Masllorens

Professor associat

Més

Prof. Pere Padró Rich

Professor associat

Més

Prof. Carlos Romanillos Delgado

Professor associat

Més

Prof. Damià Josep Rey Miró

Professor associat

Més

Prof. Eduard Garriga Benaiges

Professor associat

Més

Prof. Dr. Eduardo Durán Plá

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Prof. Oscar Franco Cedrún

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Dr. Pedro Talavera

Professor associat

Més

Prof. Ramón Pau Mateo

Professor associat

Més

Economia financera i comptabilitat

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Dr. Rafael Torras Pastor-Cano

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramón María Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Enginyeria i infraestructures dels transports

Prof. Antonio Laserna García

Professor associat

Més

Estadística i investigació operativa

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Dr. Jaume Llopis Pérez

Professor associat

Més

Mètodes quantitatius per a l'economia i l'empresa

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Francisco Javier Malaver López

Professor associat

Més

Prof. Jordi Vila Martinez

Professor associat

Més

Organització d'empreses

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora Doctora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Business Management (2022)
Coordinadora de programa: Certificat en Digital Marketing Management (2022)

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. César Pérez Aznar

Professor associat

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Jaume Adrover Rigo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquín Solana Oliver

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Carlos Ramos Carrasco

Professor associat

Més

Sociologia

Prof. Dr. Pablo Muñoz Díaz

Professor associat

Més

Prof. Alex Mesquida Muñoz

Professor associat

Més