Departament d'Empresa i Economia

Comptabilitat i Finances

Prof. Dr. Federico Prats Salmurri

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila De Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Joan Miró Soler

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Ramón Mariño Castro

Professor associat

Més

Prof. Pedro Gonzalez-Anta Rodríguez-Orta

Professor associat

Més

Prof. Dr. Pedro Guinjoan Gabriel

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Economia

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor titular

Més

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor titular
Membre del Consell de Govern: vicerector
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramon

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Dr. Fernando Álvarez Gómez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Aleix Gregori Gomis

Professor associat

Més

Prof. Dr. Jaume Llopis Pérez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joannis Alkiviadis Kores

Professor associat

Més

Prof. Marcela Solange Arqueros Wood

Professora associada

Més

Prof. Albert Guivernau

Professor d'investigació

Més

Economia Solidària

Prof. Antonio Galiano Barajas

Professor associat

Més

Prof. Dr. Carlos Germán Castagnola Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Eduardo Fabregat Rodergas

Professor associat

Més

Prof. Elisabeth Díaz Montealegre

Professora associada

Més

Prof. Eva Rull Sabaté

Professora associada

Més

Prof. Dra. Karina Gatica Chandía

Professora associada

Més

Prof. Dr. Rogelio García Contreras

Professor associat

Més

Prof. Yolanda Burgueño Ruiz

Professora associada

Més

Prof. Dra. Yolanda del Pilar Cruz López

Professora associada

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora titular

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta

Més

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Aitor Agea

Professor associat

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. Alfons Esteve Florença

Professor associat

Més

Prof. Antonio de la Ossa Martínez

Professor associat

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Arturo Madrid Roca

Professor associat

Més

Prof. Dr. Eduardo Duran Pla

Professor associat

Més

Prof. Dr. Eleuterio Acosta Martínez

Professor associat

Més

Prof. Enrique Ballbé Sala

Professor associat

Més

Prof. Dr. Felipe Botaya García

Professor associat

Més

Prof. Jaume Adrover Rigo

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Prof. Jordi Vila Martínez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Jose Luis Ortuño Camara

Professor associat

Més

Prof. María Rosa Romero Serrano

Professora associada
Directora/coordinadora de programa: Màster Universitari en Dret Marítim

Més

Prof. Miguel Angel Dombriz Lozano

Professor associat

Més

Prof. Miguel Justribó Ferrer

Professor associat

Més

Prof. Ramón Pau Mateo

Professor associat

Més

Marketing

Prof. Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga

Professor titular
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Més

Prof. Ma. Concepción Del Pozo Fina

Professora associada

Més

Prof. Dr. Benet Maimí Pou

Professor associat

Més

Prof. Francesc Cruces Almellones

Professor associat

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez Rodríguez

Professor associat

Més

Prof. Victor De Francisco Cotorruelo

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Dra. Paula Bel Piñana

Professora adjunta

Més

Prof. Abraham Cornelis Trouwborst

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joaquim Deulofeu Aymar

Professor associat

Més

Prof. Dr. Josep Lladós Masllorens

Professor associat

Més

Prof. Dra. Marta Gil Ibañez

Professora associada

Més

Prof. Montserrat Llorens Plana

Professora associada

Més

Prof. Pere Padro Rich

Professor associat

Més

Prof. Aischa Laarbi Lombas

Professora associada

Més

Prof. Albert Grèbol Mas

Professor associat

Més

Prof. Albert Pallarès Sole

Professor associat

Més

Prof. Álex Tarré Casablancas

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alfonso Antonio Hernández Vivanco

Professor associat

Més

Prof. Álvaro Martín Balet

Professor associat

Més

Prof. Antonio Laserna García

Professor associat

Més

Prof. Dr. August Corrons Giménez

Professor associat

Més

Prof. Carlos Ibañez Turmo

Professor associat

Més

Prof. Carlos Romanillos Delgado

Professor associat

Més

Prof. Carme Monserrat Querol

Professora associada

Més

Prof. Dra. Carolina Hintzmann Colominas

Professora associada

Més

Prof. César Pérez Aznar

Professor associat

Més

Prof. Claudia Raventós Herrero

Professora associada

Més

Prof. Damià Rey Miró

Professor associat

Més

Prof. Daniel Benito Sánchez

Professor associat

Més

Prof. David Grau Parker

Professor associat

Més

Prof. David Relats Barragán

Professor associat

Més

Prof. Elena Eudivigis Estaba Briceño

Professora associada

Més

Prof. Elena García Ventura

Professora associada

Més

Prof. Emili Coll i Collet

Professor associat

Més

Prof. Enrique Reyero López

Professor associat

Més

Prof. Federica Marzioni

Professora associada

Més

Prof. Dr. Ferran Rodríguez García

Professor associat

Més

Prof. Francisco Javier Malaver López

Professor associat

Més

Prof. Gemma Soligó Illamola

Professora associada

Més

Prof. Guillermo Bayas Fernández

Professor associat

Més

Prof. Gwen Vallegant

Professora associada

Més

Prof. Ignacio Carlos Parody Nuñez

Professor associat

Més

Prof. Jaume Carreres Boada

Professor associat

Més

Prof. Joan Francesc Puig

Professor associat

Més

Prof. Jordi López Batet

Professor associat

Més

Prof. Dr. Jordi Martí Pídelaserra

Professor associat

Més

Prof. Jordi Monferrer Sánchez

Professor associat

Més

Prof. Jordi Munells Durán

Professor associat

Més

Prof. Jordi Planelles Cano

Professor associat

Més

Prof. Jordi Torrent Pujol

Professor associat

Més

Prof. Jorge Hinojosa Pérez

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Carlos Ramos Carrasco

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Clemente Polo Andrés

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Jorge Calvo García

Professor associat

Més

Prof. José María Cervera Casanovas

Professor associat

Més

Prof. Josep Maria Noguera Amiel

Professor associat

Més

Prof. Dr. Juan Oliart Bermejo

Professor associat

Més

Prof. Laia Mas

Professora associada

Més

Prof. Dr. Laura Batlle Bayer

Professor associat

Més

Prof. Leonardo Tisminetzky Kestelboim

Professor associat

Més

Prof. Lucía Ratera Alonso

Professora associada

Més

Prof. Dr. Luis Humberto Béjar

Professor associat

Més

Prof. Manuel Arroyo Arroyo

Professor associat

Més

Prof. Marc Muñoz Bosch

Professor associat

Més

Prof. María Dolors Magrí Majós

Professora associada

Més

Prof. María Miralles Navarro

Professora associada

Més

Prof. Maria Pilar Zaragoza De Pedro

Professora associada

Més

Prof. Mario Cepero Randos

Professor associat

Més

Prof. Marta Oms Miquel

Professora associada

Més

Prof. Miguel Ángel Catalán Blasco

Professor associat

Més

Prof. Miguel Brossa Cros

Professor associat

Més

Prof. Miquel Ferrero Campdelacreu

Professor associat

Més

Prof. Mónica Enseñat Rocafort

Professora associada

Més

Prof. Nereida Crespo Jiménez

Professora associada

Més

Prof. Noelia Acosta Sánchez

Professora associada

Més

Prof. Oscar Franco Cedrún

Professor associat

Més

Prof. Dr. Pablo Muñoz Díaz

Professor associat

Més

Prof. Patricia Daura Tur

Professora associada

Més

Prof. Patricia Polvora

Professora associada

Més

Prof. Dr. Pedro Navarrete Sanz

Professor associat

Més

Prof. Pedro Ruiz Rodríguez

Professor associat

Més

Prof. Dr. Pedro Talavera

Professor associat

Més

Prof. Víctor Chavigne Jorba

Professor associat

Més

Prof. Victor Vera i Vinardell

Professor associat

Més

Prof. Xavier Bordas Carné

Professor associat

Més

Prof. Xavier Coma Pastor

Professor associat

Més

Prof. Dr. Xavier Llopart Pérez

Professor associat

Més

Prof. Xavier Rius

Professor associat

Més