Grau en Direcció d'Empreses

Prof. Dra. María del Rocío Bonilla Quijada

Professora col·laboradora
Directora d'estudis: Grau en Direcció d'Empreses

Àrea de coneixement: Economia

Més


Comunicació Institucional i Publicitat

Prof. Linda Reichard

Professora associada

Més

Psicologia Social i de les Organitzacions

Prof. Dra. Olga Lasaga Millet

Professora adjunta

Més

Antropologia, Filosofia i Teoria de l'Educació

Prof. Dr. Jorge Martínez Lucena

Professor associat

Més

Prof. Francesc Xicola Llorens

Professor associat

Més

Comptabilitat i Finances

Prof. Dra. Jessica Paris Paricio

Professora associada

Més

Prof. Dr. Enric Rello Condomines

Professor associat

Més

Prof. Dr. Federico Prats Salmuri

Professor associat

Més

Prof. Dr. José Ramón Mariño Castro

Professor associat

Més

Prof. Pedro Gonzalez-Anta Rodríguez-Orta

Professor associat

Més

Prof. Dr. Pedro Guinjoan Gabriel

Professor associat

Més

Prof. Ramón Alfonso Mata

Professor associat

Més

Prof. Dr. Ramon M. Soldevila de Monteys

Professor associat
Director/coordinador de programa: Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Més

Doctrina Social de l'Església

Prof. Dr. Stefano Abbate

Professor col·laborador
Director d'estudis: Grau en Ciències Polítiques

Més

Dret Penal i Processal

Prof. Dra. M. Jesus Pesqueira Zamora

Professora col·laboradora
Adjunta a vicerectorat

Més

Dret Privat

Prof. Dra. Elena Tarragona Fernández

Professora associada

Més

Dret Públic

Prof. Dr. Esaú Alarcón García

Professor associat

Més

Economia

Prof. Dr. Jesús Montes Peral

Professor associat

Més

Prof. Dr. Joan Ripoll Alcon

Professor associat
Membre del Consell de Govern: degà
Director d'estudis: Grau en Economia i Gestió

Més

Prof. Dr. Juan Francisco Corona Ramon

Professor catedràtic
Director de càtedra: Cátedra de Economía Familiar

Més

Prof. Dra. Vanesa Berlanga Silvente

Professora adjunta

Més

Prof. Alberto Constans Fernández

Professor associat

Més

Prof. Dr. Aleix Gregori Gomis

Professor associat

Més

Prof. Dr. Alejandro Gisbert Mir

Professor associat

Més

Prof. Albert Guivernau

Professor d'investigació

Més

Gestió Empresarial i Empreneduria

Prof. Dra. Carmen Ruiz Viñals

Professora associada

Més

Prof. Dra. Eva Perea Muñoz

Professora adjunta
Membre del Consell de Govern: rector

Més

Prof. Dr. Ivan Roa Perera

Professor col·laborador
Director d'unitat de gestió: Unidad de Postgrados y extensión universitaria
Director/coordinador de programa: Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

Més

Prof. Alexis Vegas Egea

Professor associat

Més

Prof. Antoni Viladomat Vers

Professor associat

Més

Prof. Dra. Franciele Corti

Professora associada

Més

Prof. Dr. Joaquin Solana Oliver

Professor associat

Més

Història

Prof. Dra. Maria Laura Giordano

Professora adjunta

Més

Llengues Modernes i Didàctica de la Llengua

Prof. Dr. Marcin Kazmierczak

Professor associat

Més

Marketing

Prof. Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga

Professor associat
Director d'estudis: Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Més

Prof. Dr. Josep M. Galí Izard

Professor associat

Més

Prof. Marta Conejos Chía

Professora associada

Més

Prof. Dr. Sergio Rodríguez Rodríguez

Professor associat

Més

Altres àrees de coneixement

Prof. Joan Balaguer Martínez

Professor associat

Més

Prof. Leonardo Tisminetzky Kestelboim

Professor associat

Més